НАЙЩИРІШІ ВІТАННЯ ПЕРЕМОЖЦЯМ КОНКУРСУ ВИПУСКНИХ (ПІДСУМКОВИХ) РОБІТ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Наприкінці 2021 року відбувся конкурс випускних (підсумкових) робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації ЦІПО «УМО» НАПН України.

Конкурсна комісія оцінила подані випускні (підсумкові) роботи, відзначила високий змістовий рівень та оформлення.

За науково-методичний супровід і високу відповідальність у процесі керівництва випускними (підсумковими) роботами конкурсна комісія відзначила таких наукових керівників: В. В. Олійника, Л. А. Карташову, Л. М. Петренко, З. В. Рябову, Л. М. Сергеєву, Н. І. Гущину, Т. С. Кравчинську, В. О. Купрієвич, М. Є. Андроса, Н. П. Волинець, О. О. Мирошніченко, Т. М. Пікож.

За результатами оцінювання випускним (підсумковим) роботам присуджено:

І-ше місце:

«Використання інформаційно-цифрових технологій в освітній діяльності викладача Національного авіаційного університету». Автор: І. С. Гращенко, кандидатка економічних наук,доцентка, доцентка кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Національного авіаційного університету. Наук. керівник: М. Є. Андрос, старший викладач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій;

«Управління освітою в умовах місцевої громади: сучасні підходи, зарубіжний і вітчизняний досвід». Автор: І. В. Денисенко, директорка КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Марківської селищної ради Луганської області. Наук. керівник: Т. С. Кравчинська, доцентка кафедри філософії і освіти дорослих;

«Особливості надання професійно-освітніх послуг дорослому населенню». Автор: В. І. Артюшенко, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області. Наук. керівник: Л. М. Сергеєва, професорка кафедри професійної і вищої освіти.

ІІ-ге місце:

«Моніторингові дослідження якості навчальних досягнень з окремих предметів випускників ЗЗСО Тернопільської МТГ за результатами ЗНО-2021». Автор: А. В. Трофимчук, консультант із зовнішнього незалежного оцінювання Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу. Наук. керівник: З. В. Рябова, професорка кафедри менеджменту освіти і права;

«Впровадження STEAM-технологій в освітній процес». Автор: А. І. Безуглий, в. о. директора вищого художнього професійно-технічного училища № 5 (м. Вінниця). Наук. керівник: Л. М. Сергеєва, професорка кафедри професійної і вищої освіти;

«Анотація авторських науково-методичних публікацій із дослідження питань викладання дисципліни “Комп’ютерні системи та мережі”». Автор: М. М. Скопень, кандидат економічних наук, доцент, викладач-методист Київського фахового коледжу туризму та готельного господарства. Наук. керівник: В. П. Андрущенко, професор кафедри філософії і освіти дорослих;

«Управління самоосвітньою діяльністю педагога». Автор: Г. М. Ізотова, завідувачка лабораторії координації методичної діяльності КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради. Наук. керівник: Т. М. Сорочан, професорка кафедри філософії і освіти дорослих;

«Використання цифрового тренажера Garmin G1000 при проведенні дистанційних практичних занять». Автор: С. А. Лісевич, старший викладач кафедри аеронавігації Льотної академії Національного авіаційного університету. Наук. керівник: М. Є. Андрос, старший викладач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій;

«Компетентнісний підхід до вивчення української мови в НУШ». Автор: Л. С. Шевцова, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри журналістики та дидактичної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка. Наук. керівник: Н. В. Любченко, доцентка кафедри менеджменту освіти і права.

ІІІ-е місце:

«Інклюзивна освіта як пріоритетний напрям державної освітньої політики України». Автор: І. В. Клименко, вчитель інформатики Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І-ІІІ ст.» № 4. Наук. керівник: Т. М. Пікож, старша викладачка кафедри менеджменту освіти і права;

«Соціальні мережі та їх вплив на формування іміджу закладу освіти». Автор: С. М. Бріль, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки і права ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Наук. керівник: Н. В. Любченко, доцентка кафедри менеджменту освіти і права;

«Актуальні питання діяльності психолога Центру професійного розвитку педагогічних працівників». Автор: І. М. Огорілко, психолог КУ «Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» Прилуцької міської ради Чернігівської області. Наук. керівник: А. С. Москальова, професорка кафедри психології управління;

«Особливості організації освітнього процесу ЗП(ПТ)О за дистанційною формою навчання». Автор: В. М. Докторович, заступниця директора з навчально-виробничої роботи ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну». Наук. керівник: М. Є. Андрос, старший викладач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій;

«Електронна бібліотека в самостійній діяльності здобувачів освіти». Автор: М. М. Головченко, викладачка кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Наук. керівник: С. В. Антощук, старша викладачка кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій;

«Перспективи розвитку та впровадження елементів дистанційного навчання у систему професійної освіти». Автор: М. І. Попатенко, директор ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» (Вінницька область). Наук. керівник: В. О. Купрієвич, доцентка кафедри професійної і вищої освіти.

У номінаціях відзначені випускні (підсумкові) роботи:

номінація «Випускні роботи, виконані на основі проєктного підходу»:

«Створення веб-середовища дистанційного навчання на платформі MOODLE на прикладі викладання курсу вищої математики». Автори: О. П. Бондар, кандидатка фізико-математичних наук, доцентка, доцентка кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного університету; О. В. Задорожна, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного університету; І. Л. Якуніна, кандидатка технічних наук,  доцентка кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного університету. Наук. керівник: С. В. Антощук, старша викладачка кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій;

«Дистанційні технології навчання при викладанні природничих дисциплін». Автори: О. П. Коваленко, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри обслуговування повітряного руху Льотної академії Національного авіаційного університету; Д. В. Рехін, старший викладач кафедри обслуговування повітряного руху Льотної академії Національного авіаційного університету. Наук. керівники: Н. І. Гущина, доцентка кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій; С. П. Касьян, доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій;

«Формування економічної компетентності майбутніх менеджерів засобами ігрових форм навчання». Автори: З. В. Смутчак, докторка економічних наук, доцентка, завідувачка кафедри менеджменту та економіки Льотної академії Національного авіаційного університету; О. В. Урсол, кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук Льотної академії Національного авіаційного університету. Наук. керівники: В. В. Олійник, професор кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій; С. В. Антощук, старша викладачка кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій;

«Використання цифрових технологій у дистанційному навчанні англомовної лексики». Автори: І. Б. Файнман, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри іноземних мов Льотної академії Національного авіаційного університету; Є. Б. Токарь, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри іноземних мов Льотної академії Національного авіаційного університету. Наук. керівник: С. В. Антощук, старша викладачка кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій.

номінація «Сучасні освітні практики: нестандартний підхід»:

«Модель навчального заняття з елементами інтерактивних технологій на прикладі навчальної дисципліни “Організація виробництва в закладах ресторанного господарства”». Автор: Ю. Л. Петрук, викладачка Київського державного коледжу туризму та готельного господарства. Наук. керівник: Н. П. Волинець, старша викладачка кафедри філософії і освіти дорослих;

«Особливості організації методичної роботи з майстрами виробничого навчання». Автор: Н. Д. Білошицька, методистка ДНЗ «Малинський професійний ліцей» (Житомирська область). Наук. керівник: Л. М. Петренко, професорка кафедри професійної і вищої освіти;

«Перспективи розвитку та впровадження елементів дистанційного навчання у систему професійної (професійно-технічної) освіти». Автор: С. В. Підгайко, заступник директора НМЦ ПТО у Луганській області. Наук. керівник: Л. М. Сергеєва, професорка кафедри професійної і вищої освіти;

«Формування професійних якостей фахівців (на прикладі навчальних дисциплін «Математичний аналіз» та «Чисельні методи»)». Автор: О. Л. Третяков, викладач математики Київського державного коледжу туризму та готельного господарства. Наук. керівник: О. О. Мирошніченко, старша викладачка кафедри філософії і освіти дорослих;

«Системний підхід до організації методичної роботи в ЗПО». Автор: І. В. Гавриленко, директорка ДНЗ «Арцизький професійний аграрний ліцей». Наук. керівник: В. О. Купрієвич, доцентка кафедри професійної і вищої освіти.

Щиро вітаємо всіх переможців, їх наукових керівників та зичимо подальших творчих успіхів!