ПЛІДНА ЗУСТРІЧ ІЗ АСОЦІАЦІЄЮ КЕРІВНИКІВ ШКІЛ УКРАЇНИ

16 грудня 2016 р. кафедра державної служби та менеджменту освіти (канд. пед. наук, доцент Зінчук Н.А. та канд. пед. наук, доцент Любченко Н.В.) брали участь у засіданні Всеукраїнського клубу «Директор школи» Асоціації керівників шкіл України (АКШУ). Засідання Клубу відбулось у Київському міському будинку вчителя і було присвячено проблемі «Професійна підготовка керівника: базовий стандарт».

З вітальним словом та доповіддю на тему «Реформування освіти в Україні і професійна компетентність керівника закладу освіти» до присутніх звернулась Президент АКШУ, канд. пед. наук Онаць О.М. Після доповіді в утворених творчих групах наші викладачі та керівники загальноосвітніх навчальних закладів обговорювали такі питання:

  • Базовий стандарт професійної діяльності керівника у контексті Закону України «Про освіту» та Концепції «Нова школа України».
  • Національна рамка кваліфікацій і стандарти вищої освіти сьогодні.
  • Підвищення кваліфікації керівників освітніх закладів, магістерські програми «Управління навчальним закладом» та «Менеджмент організацій».
  • Проект галузевої концепції реформування педагогічної освіти.

За підсумками виступів творчих груп та обговорення актуальних питань професійної підготовки та підвищення кваліфікації керівників закладів загальної середньої освіти усім учасникам Клубу та представникам Університету менеджменту освіти були урочисто вручені сертифікати.