ЩИРОСЕРДНО ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ ВИПУСКНИХ (ПІДСУМКОВИХ) РОБІТ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Наприкінці 2022 року у Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» проведено конкурс випускних (підсумкових) робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації, який мав на меті виявлення та підтримку наукової, творчої й інноваційної діяльності слухачів, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння інноваційними освітніми технологіями.

У конкурсі взяли участь 38 робіт слухачів, підготовлених у межах курсів підвищення кваліфікації та рекомендованих до конкурсу рішеннями випускових кафедр Центрального інституту післядипломної освіти: відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій; менеджменту освіти та права; професійної та вищої освіти; психології управління; філософії і освіти дорослих.

На основі експертного оцінювання конкурсних робіт відповідно до вимог, визначених Положенням про конкурс випускних (підсумкових) робіт у Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», конкурсною комісією визначено 22 роботи – переможці конкурсу за шістьма номінаціями. Зокрема:

І. У номінації «Вища та післядипломна освіта» присуджено:

1 місце:

випускній роботі на тему: «Основні засади забезпечення академічної доброчесності в закладі вищої освіти». Автор: А. В. Ільченко, методист вищої категорії навчального відділу Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Наук. керівник: Ю. А. Шабала, старший викладач кафедри філософії і освіти дорослих.

 

2 місце:

випускній роботі на тему: «Розробка акредитаційних матеріалів для міжнародної акредитації українського закладу вищої освіти». Автор: О. В. Мертенс, професор кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат економічних наук, професор. Наук. керівник: Л. П. Пуховська, професор кафедри філософії і освіти дорослих.

 

3 місце:

випускній роботі на тему: «Застосування проєктного підходу при викладанні навчальних дисциплін у закладі вищої освіти». Автор: О. Д. Дивнич, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Полтавського державного аграрного університету, кандидат економічних наук, доцент. Наук. керівник: Т. С. Кравчинська, доцент кафедри філософії і освіти дорослих.

 

ІІ. У номінації «Фахова передвища та професійна (професійно-технічна) освіта» присуджено:

1 місце:

випускній роботі на тему: «Ефективність експериментальної роботи в ЗП(ПТ)О (з досвіду роботи ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою»)». Автор: В. С. Петрович, директор ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою». Наук. керівник: Л. М. Сергеєва, завідувач кафедри професійної та вищої освіти, професор.


 

2 місце:

випускній роботі на тему: «Співпраця ЗП(ПТ)О із ключовими стейкхолдерами у підготовці конкурентоздатних фахівців (з практики роботи Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею)». Автор: В. Г. Сиротюк, директор Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею. Наук. керівник: Л. М. Сергеєва, завідувач кафедри професійної та вищої освіти, професор.

3 місце:

випускній роботі на тему: «Професійно-практична підготовка в сучасних умовах: стан, проблеми, потенціал розвитку». Автор: С. М. Тимко, директор ДНЗ «Ужгородський центр професійно-технічної освіти». Наук. керівник: В. О. Купрієвич, доцент кафедри професійної та вищої освіти;

випускній роботі на тему: «Застосування технології інтерактивного навчання в освітньому процесі закладів професійної (професійно-технічної) освіти». Автор: Є. К. Колосюк, методист ДНЗ «Центр професійної освіти інформаційних технологій поліграфії та дизайну м. Києва». Наук. керівник: Г. М. Романова, професор кафедри професійної та вищої освіти.

 

ІІІ. У номінації «Дошкільна, позашкільна та загальна середня освіта» присуджено:

2 місце:

випускній роботі на тему: «Проєктування індивідуальної освітньої траєкторії професійного розвитку педагогів». Автор: Л. А. Бойчук, директор ЦПР ПП Шумської міської ради Тернопільської області. Наук. керівник: Т. С. Кравчинська, доцент кафедри філософії і освіти дорослих;

випускній роботі на тему: «Реалізація наскрізної лінії “Екологічна безпека та сталий розвиток” на уроках фізики». Автор: А. О. Лук’янчук, вчитель фізики та математики Новогуйвинської гімназії Житомирського району Житомирської області. Наук. керівник: М. І. Скрипник, доцент кафедри філософії і освіти дорослих.

 

3 місце:

«Ліцей – безпечний освітній простір». Автор: О. Л. Кушко, директор Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Маневицької селищної ради (Волинська обл.). Наук. керівник: О. В. Просіна, доцент кафедри професійної та вищої освіти.

 

IV. У номінації «Сучасні освітні практики у системі вищої, післядипломної освіти: нестандартний підхід» відзначено:

 

випускну роботу на тему: «Використання цифрових технологій в освітньому процесі підготовки бізнес аналітиків Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця». Автор: О. В. Раєвнєва, завідувач кафедри статистики і економічного прогнозування Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця. Наук. керівник: С. П. Касьян, доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій;

випускну роботу на тему: «Двоетапна система формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти». Автор: О. Г. Голубничий, начальник навчально-методичного відділу Національного авіаційного університету, кандидат технічних наук, доцент. Наук. керівник: В. В. Супрун, професор кафедри менеджменту освіти та права;

випускну роботу на тему: «Філософсько-світоглядні основи наукових досліджень з обліку та аудиту у контексті підготовки докторів філософії (PhD)». Автор: С. В. Івахненков, професор кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор економічних наук, професор. Наук. керівник: Л. П. Пуховська, професор кафедри філософії і освіти дорослих;

випускну роботу на тему: «Державне регулювання розвитку людського капіталу: система освіти, підприємництво та інновації» Автор: А. Ю. Шахно, завідувач кафедри економіки, організації та управління підприємствами Криворізького національного університету, доктор економічних наук, доцент. Наук. керівник: В. В. Супрун, професор кафедри філософії і освіти дорослих.

 

V. У номінації «Сучасні освітні практики в фаховій передвищій та професійній (професійно-технічній) освіті: нестандартний підхід» відзначено:

випускну роботу на тему: «Сучасні підходи до професійного зростання викладача коледжу». Автор: В. В. Бєловол, заступник директора з навчально-виховної роботи, викладач спецдисциплін ВСП «Київський коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету». Наук. керівник: Г. М. Романова, професор кафедри професійної та вищої освіти;

випускну роботу на тему: «Проєктні технології навчання у фаховій передвищій освіті» (на прикладі викладання дисципліни «Основи програмної інженерії»). Автор: О. В. Скорнякова, голова ЦК комп’ютерних технологій та програмної інженерії Одеського коледжу транспортних технологій, кандидат педагогічних наук. Наук. керівник: М. І. Скрипник, доцент кафедри філософії і освіти дорослих;

випускну роботу на тему: «Організація методичної роботи в закладах професійної освіти». Автор: Т. С. Мосієнко, заступник директора з навчально-методичної роботи Миколаївського професійного ліцею будівництва та сфери послуг. Наук. керівник: І. Г. Отамась, доцент кафедри професійної та вищої освіти;

випускну роботу на тему: «Реалізація інноваційних проєктів – один із шляхів модернізації навчально-матеріальної бази ЗП(ПТ)О». Автор: В. Ю. Маринець, директор Міжгірського професійного ліцею Закарпатської області. Наук. керівник: Г. М. Романова, професор кафедри професійної та вищої освіти;

випускну роботу на тему: «Цифрова компетентність педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в умовах цифровізації закладів освіти та дистанційного навчання». Автор: С. А. Вишневська, методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області. Наук. керівник: В. О. Купрієвич, доцент кафедри професійної та вищої освіти;

випускну роботу на тему: «Міжнародне співробітництво – як важлива складова інноваційного розвитку П(ПТ)О України». Автор: А. О. Стецюк, директор ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту» (Вінницька обл.). Наук. керівник: Л. М. Сергеєва, професор кафедри професійної та вищої освіти;

випускну роботу на тему: «Впровадження інформаційних технологій в ЗП(ПТ)О: педагогічний процес, управління, методична та інформаційна робота». Автор: О. В. Тіхонов, майстер виробничого навчання ДНЗ «Костянтинівське ВПУ» (Донецька обл.). Наук. керівник: Л. А. Антонюк, старший викладач кафедри професійної та вищої освіти.

 

VI. У номінації «Випускні роботи, виконані на основі спільного проєкту» відзначено:

випускну роботу на тему: «Семінар-практикум “Система внутрішнього моніторингу забезпечення якості вищої освіти закладу”». Автори: С. А. Жучинська, директор КДНЗ № 15 «Горобинка» Вознесенської міської ради (Миколаївська обл.), А. М. Куровська, директор КЗДО № 16 «Ягідка» Вознесенської міської ради (Миколаївська обл.), О. В. Шилкіна, директор КЗДО № 11 «Веселка» Вознесенської міської ради (Миколаївська обл.). Наук. керівник: Н. В. Любченко, доцент кафедри менеджменту освіти та права.

 

Щиро вітаємо переможців конкурсу та їх наукових керівників! Бажаємо невичерпної енергії та оптимізму, творчої наснаги і нових професійних звершень! Тримаємо освітянський стрій! Разом до перемоги!