Співпраця ЦІПО з освітянами об’єднаних територіальних громад: приклад Зазимської ОТГ Броварського району Київської області

27 жовтня 2021 р. відбувся І науково-методичний семінар «Трансформація професійно-особистісного розвитку педагогічних працівників в освітньому просторі ОТГ» на базі Зазимського навчально-виховного об’єднання Зазимської ОТГ Броварського району Київської області, реалізований у межах виконання  НДР Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на тему «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (РК 0120U104637).

Організаторами семінару виступили Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (кафедра психології управління) і Управління освіти, культури, молоді та спорту Зазимської сільської ради Броварського району Київської області (Зазимське навчально-виховне об’єднання Зазимської ОТГ Броварського району Київської області).

У семінарі взяли участь керівники, педагогічні працівники і практичні психологи закладів загальної середньої освіти Зазимської ОТГ, а також представники ДЗВО «УМО», Інституту психології імені Г. С Костюка НАПН України, Національного університету «Києво-Могилянська академія» загальною кількістю 90 осіб.

З вітальним словом виступила начальник Управління освіти, культури, молоді та спорту Зазимської сільської ради Броварського району Київської області Наталя Миколаївна Щиголь, яка окреслила актуальні проблеми та перспективи розвитку освіти в умовах ОТГ.

Серед учасників теоретичної частини семінару:

Олена Іванівна Бондарчук, завідувач кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «УМО», доктор психологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, яка охарактеризувала психологічне благополуччя та безпеку освітнього середовища як чинники саморозвитку педагогічних працівників в умовах ОТГ.

Людмила Миколаївна Карамушка, заступник директора Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, професор кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «УМО», доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Заслужений працівник освіти України, Президент Української асоціації організаційних психологів та психологів праці, яка у свої доповіді висвітлила сутність, складові та умови розвитку соціальної компетентності педагогічних працівників.

Олександра Вікторівна Брюховецька, професор кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «УМО», доктор психологічних наук, доцент,яка визначила сутність, типи, умови розвиткупрофесійної толерантності педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Віктор Іванович Карамушка,завідувач кафедри екології Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат біологічних наук, доцент, який охарактеризував довкільні виклики у контексті сучасної освіти.

У методичній частині семінару були проведені майстер-класи та тренінги, ведучими яких, зокрема, виступили:

Наталія Іванівна Пінчук, доцент кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «УМО», кандидат психологічних наук, доцент («Коучинг у діяльності педагогічного працівника»),

Валерій Олександрович Киричук, доцент кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «УМО», кандидат педагогічних наук, доцент («Проектування особистісно-розвивального змісту освітнього процесу засобами комп’ютерних технологій»),

Олена Антонівна Прокопенко, старий викладач, здобувач PhD кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «УМО» («Психологія ефективного ділового спілкування в освітньому середовищі ОТГ»),

Людмила Євгеніївна Киричук, практичний психолог, здобувач PhD кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «УМО» («Психологічні чинники попередження булінгу в закладах середньої освіти») та ін.

У заключній частині семінару відбулася дискусія щодо можливих напрямів співпраці ЦІПО ДЗВО «УМО» та Управління освіти, культури, молоді та спорту Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, модераторами якої виступили: Іван Вікторович Пустовалов, директор Зазимського НВО, доцент кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «УМО», кандидат психологічних наук та Світлана Володимирівна Казакова, доцент кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО «УМО», кандидат психологічних наук.

Приємно, що за результатами семінару вже безпосередньо після його завершення науковці отримали позитивний зворотний зв'язок від його учасників. Із задоволенням продовжимо співпрацю з інноваційними та творчими освітянами Зазимської громади!