У грудні 2023 р. продовжується освітній процес на курсах підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти (на заключних ІІ та ІІІ етапах) у Центральному інституті післядипломної освіти відповідно до плану-графіка.

В умовах воєнного часу підвищення кваліфікації здійснюється за дистанційною формою навчання на платформі LMS Аdle та в режимі он-лайн на платформі https://bbb.umo.edu.ua

Просимо вас:

Отримати у куратора-тьюторарозклад, дані для роботи в освітньому веб-середовищі на платформі LMS Аdle, рекомендації та необхідні інформаційні, навчально-методичні матеріали.

Водночас додатково до плану-графіка запрошуємо бажаючих педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти пройти курси підвищення кваліфікації у Центральному інституті післядипломної освіти за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

З питань проходження підвищення кваліфікації звертатися:

Навчальний відділ
Гордієнко Наталія Василівна (завідувач) – 095 884 46 93;
Годорож Ольга Володимирівна – 067 961 84 60.

 

 І етап (08.05–13.05);ІІІ етап (04.12–08.12)***

Викладачі-тьютори

1

4.14.1.
4.20.1.

Формування цифрового середовища закладу освіти та цифрові інструменти в діяльності педагога

ВОС
ІКТ

Доц.
С.В.Ларін

Stanislav.larin@uem.edu.ua

2

4.41.4.45.1.4.

Креативні практики, іннаваційні технології та розвиток метанавичок в освіті дорослих

ФОД

Доц.
М.В.Ілляхова

new_zealand@ukr.net>

 

І етап (15.05–19.05); ІІІ етап (11.12–15.12)*** 

Викладачі-тьютори

 

1.6.10.

Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів

ВОС
ІКТ

Доц.

С.В. Антощук

Доц.
Л.Г.Кондратова

Svetlana_a@umo.edu.ua

lkondratovaua@gmail.com

Україна понад УСЕ!

Бажаємо Вам успішного мирного професійного розвитку!

 З повагою,
директорат Центрального інституту післядипломної освіти
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»