Відбувся Колоквіум «Освіта впродовж життя у глобальному вимірі: людиноцентризм, інноваційні технології, шлях до успіху»

12 грудня 2019 року в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» проведено Колоквіум «Освіта впродовж життя у глобальному вимірі: людиноцентризм, інноваційні технології, шлях до успіху», організаторами якого виступив Центральний інститут післядипломної освіти.

Мета проведеного заходу: обговорити результати власних наукових досліджень науково-педагогічних працівників ЦІПО.

У роботі Колоквіуму брали участь науково-педагогічні працівники та слухачі курсів підвищення кваліфікації ЦІПО.

Робота Колоквіуму розпочалась з виступу Сорочан Т. М., директорки ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, докторки пед. наук, професорки, яка ознайомила присутніх зі змістом проведення даного заходу.

Для продуктивної дискусії на кожному етапі працювали модератори: Бондарчук О. І., завідувачка кафедри психології управління ЦІПО; Ілляхова М. В., доцентка кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО; ролі Колоквіуму виконували:

  • Хранителі мудрості (біля кожної дошки): Любченко Н. В., доцентка кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО, Антощук С. В., доцентка кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій, Пінчук Н. І., доцентка кафедри психології управління ЦІПО, які узагальнювали на дошках думки виступаючих;
  • Хранителі часу, які спостерігали за регламентом часу: Андрос М. Є., старший викладач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій, Купрієвич В. О., старша викладачка кафедри професійної та вищої освіти ЦІПО, Прокопенко О. А., старша викладачка кафедри психології управління ЦІПО.

Номінацію «Наукові розвідки у галузі безперервної освіти» (тематична дошка – Філософія освіти впродовж життя. Людиноцентризм) представила Скрипник М. І., доцентка кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО, акцентуючи увагу присутніх на питанні: «Що промислові революції змінили в теорії та практиці навчання дорослого (загальне, особливе, одиничне)».

Зінчук Н. І., доцентка кафедри менеджменту освіти та права виступила із доповіддю «Бенчмаркетинг як інноваційна технологія управлінської діяльності» (тематична дошка – Інноваційні технології освіти впродовж життя).

Підсумовуючи основні думки, модератор Ілляхова М. В., доцентка кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО, в ході дискусії закцентувала увагу на цінностях, принципах та технологіях сучасної безперервної освіти.

В ході дискусії Колоквіуму за номінацією «Публікації за проблемою безперервної освіти в індексованих і фахових виданнях» була представлена доповідь Супруна В. В., професора кафедри менеджменту освіти та права на тему: «Мої публікації в науково-фахових виданнях».

Дискусія Колоквіуму за номінацією «Освітньо-технологічний прорив у безперервній освіті» (тематична дошка – Інноваційні технології освіти впродовж життя) була представлена доповіддю Гущиної Н. І., старшої викладачки кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІПО на тему: «Як забезпечити ефективність дистанційного (онлайн) навчання».

Дискусія Колоквіуму за номінацією «Особистісний вимір успіху в безперервній освіті» (тематична дошка – Освіта для життєвого успіху. Особистісний вимір) розпочалась із доповіді Киричука В. О., доцента кафедри психології управління ЦІПО на тему: «Технологія роботи педагогічних працівників на основі діагностично-аналітичних програм «Персонал» та доповіддю Горової О. О., професорки кафедри психології управління ЦІПО, на тему: «Рефлексія особистісного розвитку педагогічного працівника засобами трансформаційної гри».

Підсумовуючи основні думки, модератор Бондарчук О. І., завідувачка кафедри психології управління ЦІПО, в ході дискусії закцентувала увагу на успіху та способах його досягнення в безперервній освіті.

В ході дискусії Колоквіуму також брали участь і слухачі курсів ПК, а саме: Яловенко Наталія Максимівна – заступниця директора з навчально-виховної роботи Державного навчального закладу «Регіональний центр професійної освіти  швейного виробництва та сфери послуг Харківської області» та Алєксеєвець Вікторія Саввична – заступниця директора з навчально-виховної роботи Державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі», які акцентували увагу на важливості співпраці, обміні досвідом, участі у спільних сучасних заходах.

Хранителі мудрості (біля кожної дошки): Любченко Н. В., доцентка кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО, Антощук С. В., доцентка кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій, Пінчук Н. І., доцентка кафедри психології управління ЦІПО, які узагальнювали думки виступаючих на дошках ключовими словами, окреслили перспективні ідеї щодо подальшої роботи наукових розвідок науково-педагогічних працівників ЦІПО.

Робота Колоквіуму відзначилася позитивною атмосферою спілкування учасників та продуктивним обговоренням важливих аспектів освіти впродовж життя в глобальному вимірі: людиноцентризм, інноваційні технології, шлях до успіху.