ВИКЛИКИ НУШ: ЛІДЕРСТВО ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Центральну роль у вихованні громадянина, який є особистістю, патріотом та інноватором, має виконувати система загальної середньої освіти – Нова українська школа. Вона має не просто реагувати на зміни, які відбуваються у суспільстві – вона має стати авангардом, рушійною силою цих змін. Це положення щодо державної політики у сфері загальної середньої освіти в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» покладено в основу організації та проведення курсів підвищення кваліфікації керівників закладів загальної середньої освіти в Центральному інституті післядипломної освіти у 2020 році.

17 жовтня завершили навчання на курсах підвищення кваліфікації в Центральному інституті післядипломної освіти 2 групи керівників закладів загальної середньої освіти: директори (заступники директорів) гімназій, колегіумів, навчально-виховних комплексів, міжшкільних ресурсних центрів (навчально-курсових і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів), навчально-виховних комплексів «Дитячий садок – школа», керівники закладів дошкільної освіти (куратори-тьютори: доцент Н. В. Любченко, старший викладач Т. М. Пікож).

Зазначені групи розпочали навчання 16 березня і разом з науково-педагогічними працівниками ЦІПО першими набули досвіду роботи в умовах карантинних обмежень. Організаційно-методичний супровід їх навчання здійснювала кафедра менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (завідувач кафедри З. В. Рябова).

Виклики НУШ: лідерство та ефективне управління закладом загальної середньої освітилекції, спецкурси, тематичні дискусії та практичні заняття за цією тематикою провели для слухачів курсів науково-педагогічні працівники кафедр менеджменту освіти та права, психології управління, філософії і освіти дорослих, відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій.

13 жовтня 2020 р. керівники закладів ЗСО узяли участь у роботі круглого столу «Інноваційна теорія та практика Нової української школи: виклики, досягнення таперспективи» (засобами електронного зв’язку), який проведено за ініціативи кафедри менеджменту освіти та права, та інших заходах ХІІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2020».

У режимі online 16 жовтня 2020 було проведено семінар-практикум, під час якого слухачі курсів спілкувалися з Перехейдою Олександром Михайловичем, директором НВК «Ерудит» м. Києва, який розкрив актуальні питання розвитку закладу освіти в умовах впровадження Концепції НУШ, висвітлив проблемні питання, шляхи їх розв’язання та досягнення учнівського і педагогічного колективів.

Навчання завершилося захистом випускних робіт слухачів курсів ПК –, під час якого керівники закладів ЗСО презентували результати своєї роботи щодо проведеної науково-дослідної діяльності під час проходження курсів.

Темами досліджень було обрано актуальні питання Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року на ІІ етапі її реалізації, зокрема: «Інноваційні підходи до управління закладом загальної середньої освіти», «Фінансова автономія та шляхи її реалізації у закладах загальної середньої освіти», «Розвиток закладу загальної середньої освіти на засадах упровадження інклюзивних підходів», «Формування та реалізація стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти в контексті реалізації Закону України «Про освіту» та Концепції «Нова українська школа»», «Організація та управління проєктною діяльністю в закладі загальної середньої освіти», «Управління закладом загальної середньої освіти в умовах конкурентного освітнього середовища», «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності керівника закладу освіти» тощо.

Наприкінці роботи курсів ПК кафедрою проведено анкетування, результати якого враховуватимуться під час підготовки робочих навчальних планів на 2021 рік. Керівниками закладів ЗСО-слухачами курсів підвищення кваліфікації активно підтримано пропозицію кафедри про співпрацю щодо науково-методичного супроводу діяльності закладів у межах науково-дослідної лабораторії методології та практики професійного розвитку сучасного освітнього менеджера та віртуальної кафедри управління освітою, функціонування яких в Українському відкритому університеті післядипломної освіти забезпечує кафедра менеджменту освіти та права.