Високий рівень майстерності – стандарт викладання в ЦІППО

23 травня розпочала свою діяльність колектив викладачів ЦІППО, які здійснюють підвищення кваліфікації на базі Одеського обласного інституту удосконалення вчителів. Зазвичай організація навчального процесу це доволі складна процедура, ускладнює її ще той факт що такі курси проводяться у відриві від базового закладу. Були виклики в робочих моментах і цього разу.

Проте досить показовими є результати проведення цих курсів. Перш за все, відмічається уміння взаємодіяти в сучасних умовах високої динаміки змін керівників та координаторів, це було продемонстровано як на рівні взаємодії навчальних закладів так і їх структурних підрозділів. Другим гідним показником вбачається майстерність викладачів працювати на базі іншого навчального закладу та в режимі он-лайн. І третім, але не за значенням, є показник командної роботи колективу ЦІППО. Дуже важливим було б відмітити цю команду: заступник директора ЦІППО Оліфіра Л.М., завідувач навчального відділу Гордієнко Н.В., завідувач кафедри ФОД Сорочан Т.М., професор Сидоренко В.В., доцент Нежинська О.О., ст. викл. Пахомова М.В. та куратор групи доцент Єрмоленко А.Б. Особливий акцент необхідно зробити на технічному супроводі он-лайн занять працівниками Навчально-методичного центру організації дистанційного навчання. В сучасних умовах техніка вдосконалюється дуже швидко, не завжди є можливість випереджувати цей процес, проте колектив під керівництвом Касьяна С.П. це момент компенсує своєю майстерністю та наполегливістю.

Тож, коли були оприлюднені результати економічного форуму в Давосі 2016 року, вимоги сформовані до персоналу на перспективу здавалися доволі високими, але за результатами подолання викликів в робочому процесі зрозуміло – наш колектив на вірному шляху і високий рівень майстерності наш стандарт.