З 05.09.2022 р. відновлюється освітній процес на курсах підвищення кваліфікації

З  05.09.2022 р. після відпускного періоду відновлюється освітній процес на курсах підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти (на заключних ІІ та ІІІ етапах) у Центральному інституті післядипломної освіти відповідно до плану-графіка.

В умовах воєнного часу підвищення кваліфікації здійснюється за дистанційною формою навчання на платформі LMS Аdle.

Просимо вас:

Отримати у куратора-тьютора дані для роботи в освітньому веб-середовищі на платформі LMS Аdle, рекомендації та необхідні інформаційні, навчально-методичні матеріали.

Водночас додатково до плану-графіка запрошуємо бажаючих педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти пройти курси підвищення кваліфікації у Центральному інституті післядипломної освіти за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

        З питань проходження підвищення кваліфікації звертатися:

Навчальний відділ
Гордієнко Наталія Василівна (завідувач) – 095 884 46 93;
Годорож Ольга Володимирівна – 067 961 84 60.

Куратори-тьютори навчальних груп

І етап (14.02–03.09); ІІ етап (05.09–09.09)**

1

4.51.

Теорія і технології забезпечення якості освіти в умовах сучасних трансформацій (на базі КЗ «Житомирський ОІППО» Житомирської обласної ради)

ФОД

Доц.

Самойленко О.О.

alex1mdu@gmail.com

І етап (21.02–25.02);  ІІІ етап (05.09–09.09)***

2

3.1.

Директори (фахівці) Інклюзивно-ресурсних центрів (Ресурсних центрів інклюзивної освіти)

ПУ

Проф.

Москальова А. С.

moskalla@ukr.net

І етап (14.03–18.03);  ІІІ етап (05.09–09.09)***

3

4.18., 4.20

Відкрита освіта та інтерактивні технології змішаного навчання в закладах освіти

ВОС
ІКТ

Доц.

Касьян  С. П

skasian@uem.edu.ua

І етап (14.03–18.03); ІІІ етап (05.09–09.09)***

4

1.7.8.

Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів) (на базі Одеського коледжу транспортних технологій)

ФОД

Доц.

Маршицька В.В.

vmarsh@ukr.net

5

4.47.

Актуальні технології навчання у фаховій передвищій освіті  (на базі Одеського коледжу транспортних технологій)

ФОД

Доц.

Скрипник М. І.

marina_scripnik@ukr.net

6

4.40.

Психолого-педагогічні засади проєктного управлін-ня діяльністю закладу освіти засобами комп’ю-терних технологій (на базі Доманівського НВК «Доманівська загальноосвітня школа I-III ступенів № 1 – центр дитячої та юнацької творчості»)

ПУ

Доц.

Киричук В. О.

kyrichuk@ukr.net

7

4.17.

Проєктування та створення електронних навчальних курсів (ЕНК) (навчального предмету, курсу, модуля, дисципліни)

 

ВОС
ІКТ

Ст. викл.

Шеремет Т. І

tetiana_sheremet@ukr.net

8

4.2.

Професійний розвиток педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів) (на базі Технологічного фахового коледжу ДЗВО «НЛТУ України»)

ПВО

Проф.

Сергеєва Л. М.,

доц.

Отамась І. Г.

lase2508@gmail.com

otamasinna@ukr.net

Україна понад УСЕ!

Бажаємо Вам успішного мирного професійного розвитку!

 З повагою,
директорат Центрального інституту післядипломної освіти
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»