З 23.10.2023 р. продовжується освітній процес на курсах підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти (на заключних ІІ та ІІІ етапах) у Центральному інституті післядипломної освіти відповідно до плану-графіка.

В умовах воєнного часу підвищення кваліфікації здійснюється за дистанційною формою навчання на платформі LMS Аdle та в режимі он-лайн на платформі https://bbb.umo.edu.ua

Просимо вас:

Отримати у куратора-тьютора розклад, дані для роботи в освітньому веб-середовищі на платформі LMS Аdle, рекомендації та необхідні інформаційні, навчально-методичні матеріали.

Водночас додатково до плану-графіка запрошуємо бажаючих педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти пройти курси підвищення кваліфікації у Центральному інституті післядипломної освіти за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

З питань проходження підвищення кваліфікації звертатися:

Навчальний відділ
Гордієнко Наталія Василівна (завідувач) – 095 884 46 93;
Годорож Ольга Володимирівна – 067 961 84 60.

І етап (27.03–31.03); ІІІ етап (23.10–27.10)***

Куратори - тьютори

 1

4.19.1

Дистанційне навчання в закладах освіти:технології.принципи, ресурси

ВОС
ІКТ

Доц.
Антощук С.В

Svetlana_a@umo.edu.ua

 2

1.6.9.,
1.6.12.

Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів

ФОД

Доц.
Самойленко О.О.

alex1mdu@gmail.com

 3

1.6.10.

Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів ( на базі Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка")

ВОС
ІКТ

Ст. викл.
Андрос М.Є.

androsme72@ukr.net

Україна понад УСЕ!

Бажаємо Вам успішного мирного професійного розвитку!

 З повагою,
директорат Центрального інституту післядипломної освіти
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»