Запрошуємо узяти участь у роботі І Міжнародної науково-практичної конференції на тему «Конкурентологія та ринок праці: психологічні аспекти»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КОНСОРЦІУМ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»
УКРАЇНСЬКИЙ ВІДКРИТИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Кафедра психології управління
Лабораторія проблем педагогіки і психології післядипломної освіти

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра психології

КОРПОРАТИВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ALUMETA»

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Запрошуємо вас узяти участь у роботі І Міжнародної науково-практичної конференції
на тему «Конкурентологія та ринок праці: психологічні аспекти», якавідбудеться

08-09 грудня 2016 року в м. Києві (вул. Січових стрільців 52-А, зал засідань).

 

Робота конференції відбуватиметься за напрямами:

  1. Психологічні аспекти конкурентології – науки про конкуренцію та конкурентоздатність суб’єктів сучасного ринку праці, товарів та послуг. 
  2. Конкурентоздатність фахівців: погляд компаній-роботодавців.
  3. Психологічне забезпечення клієнторієнтованості ринку освітніх послуг на потреби роботодавців.
  4. Психологічна підготовка конкурентоздатних фахівців до професійної діяльності.
  5. Психологічне забезпечення системи управління персоналом компаній.

Орієнтовний план конференції:

08.12.2016 р.

10.00-17.00

Відкриття конференції:

  1. Привітання від ректорату УМО
  2. Привітання від БДУ
  3. Привітання від «ALUMETA»

Ключові презентації:

1. Психологія управління персоналом (Бондарчук О., докт. психол. наук, професор, зав. кафедрою психології управління ДВНЗ УМО)

2. Конкуренція і конкурентоздатність суб’єктів сучасного ринку: психологічні аспекти (Філь О., канд. психол. наук, доцент кафедри психології управління ДВНЗ УМО, директор з управління персоналом групи компаній «ALUMETA»)

3. Феномен «заздрість» у професійних відносинах (Фурманов І., докт. психол. наук, професор, зав. кафедрою психології Білоруського державного університету)

4. Актуальні проблеми ринку праці та їх вирішення (на прикладі досвіду Ізраїлю) (Фельдман А., канд. психол. наук, директор Україно-ізраїльського Інституту стратегічних досліджень імені Голда Маер)

5.Клієнторієнтованість ринку освітніх послуг на потреби роботодавців: проблеми і перспективи (Самсонкін В., докт. технічн. наук, професор, експерт Україно-ізраїльського Інституту стратегічних досліджень імені Голда Маер)

6. Група компаній «ALUMETA»: складові успіху (Гонсьоровский М., комерційний директор; Войтушенко Н., заст. ком. директора ТОВ «Броварськой алюмінієвий завод»;  Гелашвілі Л.,  помічник голови правління групи компаній «ALUMETA»)

7. Презентація школи HR від Корпоративного університету «ALUMETA» (Філь О. канд.. психол. наук, доцент, директор з управління персоналом групи компаній «ALUMETA»))

Майстер-клас «Емоційний інтелект» (Фурманов І., докт. психол. наук, зав. кафедрою психології Білоруського державного університету)

09.12.2016 р.

10.00-17.00

Школа HR від Корпоративного університету «ALUMETA» (цільова аудиторія: менеджмент компаній, hr-фахівці, психологи)

«HR-стратегія управління персоналом Холдингу» (Філь О.)

«Технологія підбору персоналу в компаніях» (Філь О.)

«Корпоративний університет Холдингу» (Філь О., Коломієць О.)

«Технологія оцінки персоналу компаній» (Коломієць О.)

«Корпоративний кодекс компанії» (Коломієць О., Ванченко Л.)

«Бізнес-етика персоналу Холдингу» (Гелашвілі Л.)

«Система мотивації персоналу компаній» (Філь О., Коломієць О.)

 

Умови участі в конференції:

1) Організаційний внесок за участь 08.12.2016 р. – 250 грн. (програма конференції; електронний варіант тез конференції, розміщений на сайті ДВНЗ УМО; бізнес-ланч; код доступу до матеріалів-презентацій запрошених осіб на сервері ex.ua).

2) Організаційний внесок за 09.12.2016 р. – 300 грн. (бізнес-ланч; електронний варіант тез конференції, розміщений на сайті ДВНЗ УМО; HR-book від Корпоративного університету «ALUMETA»; практичне навчання 09.12.2016).

3) Організаційний внесок за 08-09.12.2016 р. – 500 грн. (програма конференції, електронний варіант тез конференції, бізнес-ланч, код доступу до матеріалів-презентацій запрошених осіб на сервері ex.ua, HR-book від Корпоративного університету «ALUMETA», практичне навчання 09.12.2016).

Студентам – знижка 30% від організаційного внеску.

УВАГА! Розігрується право на друк 5 безкоштовних статей у щоквартальному науковому виданні «Философия и социальные науки» (Білорусь). Автори кращих тез доповідей про впровадження наукових розробок у практику діяльності компанії будуть оголошені у кінці 1 дня конференції.

Переказ оргвнеску здійснюється через ПРИВАТБАНК, поповнення рахунку «Переказ особистих коштів ПІБ учасника » на картку 5168757308269804.

Для участі в конференції необхідно направити на електронну адресу оргкомітету hrkonf@gmail.com до 03.12.2016 р. матеріали:

- заявку на участь у конференції.

ЗАЯВКА
на участь у І Міжнародній науково-практичній конференції
«Конкурентологія та ринок праці: психологічні аспекти»

Прізвище, ім’я, по батькові (вказувати повністю)

 

Науковий ступінь

 

Місце роботи (повна назва організації, підрозділу)

 

Посада

 

Контактний телефон, e-mail

 

Форми участі у конференції (необхідне підкреслити)

Участь 08.12.2016 р.

Участь 09.12.2016 р.

Участь 08-09.12.2016 р.

Тема тез

 

-   скан-копію квитанції про оплату участі у конференції;

-   тези конференції

Вимоги: обсяг до 2 сторінок; мова: українська, російська, англійська, білоруська тощо; структура тез: назва, ПІБ, звання, посада, назва організації, аргументація актуальності, основна частина, висновки, практичне впровадження (перспективне / результати). Відповідальність за зміст, наукову і літературну редакцію тез конференції несе автор.

Проїзд та оплата житла учасників конференції здійснюються за рахунок організацій, що відряджають, або за рахунок самих учасників. 

Адреса Організаційного оргкомітету:
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України,
кафедра психології управління,
м. Київ, 04053, вул. Січових стрільців, буд. 52-А,
корпус 3, кімн. 3.1, 3.1.1,

Контактні телефони:
+380503589941 (Філь Олена, загальна координація, організаційні питання);
+380661628992 (Алексєєва Олена, заявка, тези)

Оголошення на сайті Університету менеджменту освіти http://www.umo.edu.ua