ЗАВЕРШИВСЯ ПЕРШИЙ ЕТАП КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАЧАЛЬНИКІВ (ЗАВІДУВАЧІВ), ЗАСТУПНИКІВ НАЧАЛЬНИКІВ (ЗАВІДУВАЧІВ) ВІДДІЛІВ (УПРАВЛІНЬ) ОСВІТИ РАЙОННИХ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ

Згідно з Планом-графіком підвищення кваліфікації на 2018 рік в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України   з  26 лютого 2018 р. по 2 березня 2018 року кафедрою державної служби та менеджменту освіти забезпечено проведення  І-ого (очного) етапу підвищення кваліфікації  двох груп слухачів за напрямом «Працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»:

  • Новопризначені начальники (завідувачі) відділів (управлінь) освіти районних держадміністрацій та міськвиконкомів (куратор-тьютор – доцент Любченко Н.В.).
  • Начальники (завідувачі), заступники начальників (завідувачів) відділів (управлінь) освіти з проблеми «Розвиток професійних компетентностей керівників відділів (управлінь) освіти» (куратор-тьютор – професор Супрун В.В.). У ході навчання кураторами-тьюторами надавалася відповідна організаційно-інформаційна, методична та консультативна допомога слухачам.

Під час проведення першого (очного) етапу підвищення кваліфікації зі слухачами проводилися заняття згідно з навчально-тематичним планом, зміст якого був максимально наближений до професійних запитів слухачів, практико зорієнтованим. Максимальній активності та вмотивованості слухачів у власному професійному самовдосконаленні сприяло ефективне поєднання різних форм занять – лекцій, тематичних дискусій та практичних занять з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Освітній процес здійснювали викладачі кафедр філософії і освіти дорослих, психології управління, державної служби та менеджменту освіти, університетської освіти і права, відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій.

Особливий інтерес у слухачів викликало ознайомлення з організацією підвищення кваліфікації керівних, педагогічних, і науково-педагогічних кадрів освіти в умовах реалізації нового Закону України «Про освіту» та концепції «Нова українська школа», яке провели директор ЦІППО Т. М. Сорочан, доктор педагогічних наук, професор, та заступник директора ЦІППО Л. М. Оліфіра, кандидат педагогічних наук, доцент.  

Надзвичайно актуальними та цікавими за змістом були лекції за темами: «Технології адміністративної діяльності в освіті та підготовка і прийняття управлінських рішень» (професор М. О. Кириченко); «Управління розвитком регіональної освітньої системи в умовах імплементації нового Закону України «Про освіту» та Концепції нової української школи» та спецкурс за вибором «Розвиток громадянських компетентностей директорів і педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» (професор Н. І. Клокар); «Забезпечення якості освіти як напрям професійної діяльності державного службовця» (професор Т. О. Лукіна); «Правове забезпечення освітніх змін в Україні» (професор М. А. Дей); «Запобігання і протидія проявам корупції в системі освіти» (професор  В.І. Теремецький). Активними слухачі були під час тематичних дискусій за темами: «Проблеми формування та реалізації освітньої політики в контексті Закону України «Про освіту» та Закону України «Про державну службу»» (доцент Д. О. Рибальченко); «Запобігання і протидія проявам корупції в системі освіти» (доцент Н. В. Любченко, ст. викл. П. С. Бондарчук); «Психологія управління персоналом освітніх організацій» (професор О. І. Бондарчук, професор Л. М. Карамушка). Актуальними для слухачів були практичні заняття за темами: «Маркетинговий підхід у діяльності освітніх закладів та органів управління освітою» (доцент Н. А. Зінчук); «Публічні закупівлі в системі освіти» (старший викладач П. С. Бондарчук); «Комунікації та управління інформацією в управлінні освітою», «Комунікативна компетентність управлінця;Електронне врядування. Основи практичної роботи у віртуальному практичному середовищі» (старший викладач С. П. Касьян). Слухачі також ознайомилися із роботою у віртуальному освітньому середовищі.

З метою вивчення запитів керівників управлінь та відділів освіти РДА та міськвиконкомів проведено анкетування слухачів, які продовжать свою роботу на дистанційному другому та третьому (очному) етапах курсів підвищення кваліфікації.