10 травня 2024 року на базі ВСП «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка»

Відбувся захист випускних робіт групи «Сучасні технології управління професійним розвитком педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти», які проходили підвищення кваліфікації у Центральному інституті післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Куратор-тьютор: старший викладач Тамара Пікож. Викладачі коледжу проходили підвищення кваліфікації з 15.01.2024 р. до10.05.2024 р. у кількості 40 осіб.

Викладачі кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри Олена Кравченко, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри Надія Любченко, кандидат наук з державного управління, доцент Роман Козенко, кандидат наук з державного управління, доцент Олена Коврига, доктор філософії з права, доцент Іван Бойченюк та старший викладач Тамара Пікож відвідали коледж з метою заслуховування результатів захисту випускних робіт. Слухачі курсів підвищення кваліфікації представили свої дослідження перед комісією із захисту випускних робіт, яка високо оцінила рівень підготовки слухачів та актуальність тем їхніх робіт. Теми випускних робіт охоплювали широкий спектр питань, пов'язаних з управлінням професійним розвитком педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти. Викладачі кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України відзначили ґрунтовність досліджень слухачів курсів підвищення кваліфікації, чіткість викладу матеріалу, практичну цінність результатів, отриманих випускниками. Усі слухачі курсів підвищення кваліфікації успішно захистили свої випускні роботи.

Вітаємо викладачівВСП «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка» з успішним завершенням підвищення кваліфікації та бажаємо їм подальших успіхів у професійній діяльності!

Для викладачів кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України було організовано екскурсію в будівлі коледжу, яка містить геологічний музей та унікальну дослідну свердловину. Ця подія є свідченням багаторічної співпраці Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України з ВСП «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка».

Тематичні курси підвищення кваліфікації «Сучасні технології управління професійним розвитком педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти» - це чудова можливість для педагогічних та науково-педагогічних працівників підвищити свою кваліфікацію, отримати нові знання та навички, необхідні для успішної роботи в умовах сучасних освітніх реформ.