Керівники закладів загальної середньої освіти завершили третій етап курсів підвищення кваліфікації в ЦІПО

25 жовтня 2019 р. завершилися тематичні курси підвищення кваліфікації директорів, заступників директорів закладів загальної середньої освіти «Розвиток професійних компетентностей керівників закладів загальної середньої освіти в умовах системних змін», організаційно-методичний супровід яких здійснювала кафедра менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (завідувач кафедри – професор З. В. Рябова, куратор-тьютор – доцент Н. В. Любченко).

Актуальним питанням щодо розвитку загальної середньої освіти в умовах реалізації Закону України «Про освіту» та Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року були присвячені лекції, спецкурси, тематичні дискусії та практичні заняття, які провели для слухачів курсів науково-педагогічні працівники кафедр менеджменту освіти та права, психології управління, філософії і освіти дорослих, відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій. Жвавий інтерес у директорів та заступників директорів закладів ЗСО викликали стендові експозиції та заходи Одинадцятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та Десятої міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu», яка проходила 22–24 жовтня 2019 р. у Київському Палаці дітей та юнацтва. Під час цього професійного форуму освітніх, наукових і науково-технічних інновацій в Україні, на якому широко були представлені інноваційні досягнення галузі освіти, 23 жовтня 2019 р. слухачі взяли участьу круглому столі-презентації начальника управління освіти Южноукраїнської міської ради Миколаївської області Сінчука Юрія Михайловича за темою «Запровадження державно-громадської форми управління». Презентація матеріалів і досвіду, обговорення освітніх проектів, конструктивне спілкування між учасниками заходу з питань державно-громадського партнерства в умовах децентралізації управління освітою були змістовими складовими такого професійного майданчику виставки.

25 жовтня 2019 р. під час захисту випускних робіт слухачі презентували результати своєї роботи щодо проведеної науково-дослідної діяльності та узагальнення досвіду закладів загальної середньої освіти. Темами досліджень було обрано актуальні питання розвитку загальної середньої освіти, зокрема: «Інтеграція науки, освіти і практики як вимога часу до управлінської діяльності директора закладу загальної середньої освіти», «Моделювання діяльності закладу загальної середньої освіти у менеджменті інноваційних освітніх проектів», «Сайт закладу освіти як ефективний засіб формування позитивної громадської  думки», «Стратегічне планування розвитку закладу загальної середньої освіти», «Керівник закладу освіти як лідер освіти ХХІ століття», «Реалізація стратегічних напрямів громадянської освіти Концепції розвитку громадянської освіти в Україні в діяльності закладу ЗСО», «Громадсько активна школа (ГАШ) – інноваційна модель розвитку сільської школи», «Проектування розвитку освітнього середовища НУШ» тощо. Керівниками закладів ЗСО-слухачами курсів підвищення кваліфікації активно підтримано пропозицію кафедри про співпрацю щодо науково-методичного супроводу діяльності закладів у межах науково-дослідної лабораторії методології та практики професійного розвитку сучасного освітнього менеджера, функціонування якої в Українському відкритому університеті післядипломної освіти на громадських засадах забезпечує кафедра менеджменту освіти та права.