КРУГЛИЙ СТІЛ: ЗДОРОВ’ЯФОРМУВАЛЬНА СИСТЕМА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ: ВІД КОНСЕРВАТИЗМУ ДО ІННОВАЦІЙ

За ініціативи Національної академії педагогічних наук України відбулося засідання круглого столу «Здоров’яформувальна система фізичного виховання учнів та студентів: від консерватизму до інновацій?». У засіданні взяли участь народні депутати України, представники центральних органів виконавчої влади у сферах освіти і науки, молоді та спорту, охорони здоров’я, вчені наукових установ та науково-педагогічні працівники Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, представники університетів та академій, закладів загальної середньої та професійної  освіти, педагогічні працівники, представники громадськості та засобів масової інформації.

Народні депутати України Юрій Павленко, Сергій Рудик, Денис Силантьєв, заступник міністра освіти і науки України Роман Греба, заступник міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції Микола Мовчан, директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України Андрій Шевцов, головний консультант Головного департаменту з питань гуманітарної політики Адміністрації Президента України Олександр Гонтарук, завідувач відділу з питань освіти і науки, молодіжної політики, фізичної культури та спорту Секретаріату Кабінету Міністрів України Володимир Левчук, голова Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України Вадим Стеценко, а також вчені НАПН України на чолі з президентом НАПН України Василем Кременем обговорювали стан здоров’я дітей та молоді, сучасні проблеми фізичного виховання учнів та студентів, наукові засади та шляхи модернізації у закладах освіти системи фізичного виховання, яке має бути органічно поєднано з іншими компонентами здорового способу життя.

Учасники круглого столу обговорили проект Стратегії розвитку фізичного виховання та спорту серед учнівської молоді до 2025 року та проект Стратегії розвитку фізичного виховання та спорту серед студентської молоді до 2025 року.

Від Університету менеджменту освіти НАПН України виступив професор кафедри державної служби та менеджменту освіти  В’ячеслав Супрун, який зазначив, що сьогодні як ніколи, українське суспільство потребує професійно-освічених, високоморальних, фізично здорових і духовно багатих особистостей. Сприятиме цьому належна організація змістовного дозвілля та формування у молоді фізичного, соціального та духовного здоров’я, формування здорового способу життя, створення умов для максимального залучення учнівської та студентської молоді  до спортивних секцій та гуртків тощо. Світовим досвідом доведено, що визначальна роль у формуванні здорового способу життя  і безпечної  поведінки належить освіті на основі розвитку життєвих навичок. І тому, безперечно, головна увага має приділятися закладам освіти , як інституціям, що забезпечують масовість, превентивність та ефективність.

Благополуччя (здоров’я) людини найбільше залежить від її способу життя, тобто поведінки. Людина завжди опинялася перед вибором поведінки і способу життя. Проте сьогодні, в умовах вільної пропаганди тютюну, алкоголю, поширення ВІЛ/СНІДу та наркоманії, цей вибір часто робиться не на користь здоров’ю, тому особливого значення набуває робота, спрямована на пропаганду здорового способу життя, розвитку фізичного виховання та спорту серед учнівської та студентської молоді.    І тому важливого значення набуває прийняття Стратегій розвитку фізичного виховання та спорту серед учнівської та студентської  молоді до 2025 року.

Як свідчать опитування, переважна більшість молодих людей віддає перевагу пасивному, а не активному відпочинку. Більше 81 % молодих людей хочуть проводити вільний час нічого не роблячи; 79,9 % опитаних віддають переваги перегляду телевізійних передач, а 80,6 % – відвідуванням Internet-сайтів. Доволі багато молоді у вільний час відвідує чи має бажання відвідувати кафе та бари, нічні клуби й дискотеки, а не спортивні майданчики або спортивні секції. Усі ці чинники негативно впливають на загальний стан здоров’я, потребують впровадження політики щодо збереження здоров’я та активного залучення молоді до фізичного виховання та спорту і рухової активності.

Також В’ячеслав Супрун закцентував увагу на проблемах фізичного виховання у закладах  освіти, професійно-прикладній фізичній підготовці, що є складовою частиною навчально-виховного процесу, яка спрямована на всебічний розвиток фізичних і духовних сил майбутніх молодих працівників, їх підготовку до трудової діяльності і захисту Вітчизни. Адже, фізичне виховання в  закладах освіти повинно мати професійно-прикладну спрямованість - удосконалювати фізичні, вольові та інші якості, які необхідні для успішного освоєння обраної спеціальності та майбутньої професійної діяльності.

Завершуючи свій виступ,  В.Супрун  висловив слова вдячності організаторам  заходу та  президенту НАПН України В.Г.Кременю за значну проведену роботу та професійну відданість справі, а також зазначив, що у спільній діяльності, у потужній родині професіоналів – учених наукових установ НАПН України, учасники круглого столу знайдуть відповіді та здійснять практичні заходи для вирішення  поставлених сьогоденням питань щодо розвитку фізичного виховання та спорту серед учнівської та студентської молоді.   

Учасники круглого столу прийняли резолюцію, в якій звернулися до всіх зацікавлених сторін – державних, громадських та приватних організацій, громадян України – із закликом об’єднати зусилля заради розвитку здоров’яформувальної системи фізичного виховання учнів та студентів на засадах збереження кращих традицій та впровадження інновацій.