Курси для державних службовців на базі Департаменту освіти і науки Луганської ОДА

З 17 по 28 жовтня 2017 року у м.Сєвєродонецьк Луганської області на базі Департаменту освіти і науки Луганської ОДА (директор Ю.В. Стецюк) відбулися курси підвищення кваліфікації для державних службовців категорій «Начальники (завідувачі) відділів (секторів) департаментів освіти і науки ОДА», «Головні (провідні) спеціалісти департаментів освіти і науки ОДА», «Начальники відділів (управлінь) освіти РДА та міськвиконкомів (куратор-тьютор ст. викладач М.В. Пахомова).

Під час проходження курсів слухачі мали можливість опрацювати нові нормативно-правові акти, приділялася увага особливостям імплементації нового Закону України «Про освіту» та Концепції нової української школи, запобіганню та протидії корупції в системі освіти. Держслужбовці поглибили свої знання про електронне врядування та удосконалили навички роботи у віртуальному середовищі, вчилися управляти змінами, здійснювати самоменджмент своєї діяльності, формувати ефективні комунікації на засадах лідерства, запобігати професійному та емоційному вигорянню та ін.

Викладачі працювали як в онлайні (проф. Н.Г. Діденко, проф. Н.О. Лукіна, проф. В.В. Супрун, проф. В.О. Гусев, проф. Л. Л. Ляхоцька,  доц. Л. М. Оліфіра, доц.  Н.М.  Гончаренко,  доц. Н.  А. Зінчук, доц. Ю. О.  Молчанова,  доц.  Л.  В.  Жабенко,  ст. викл. Р. В.  Козенко),  так  і   безпосередньо в аудиторії (доц. Н. В. Любченко,   доц. О.  О. Нежинська, доц. М. О. Дей,  ст. викл. М. В. Пахомова).

Освітяни Луганщини високо оцінили фахові знання та практичний досвід науково-педагогічних працівників Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Сподіваємося на подальшу співпрацю!