Магістратура «Державна служба» розпочала свою роботу

У жовтні 2015 р. в університеті розпочато навчання магістрів спеціальності «Державна служба».

З початком навчання магістрів привітали: перший проректор – проректор з науково-педагогічної та навчально-виховної роботи університету М.О.Кириченко, заступник директора Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Л.М.Оліфіра, начальник навчального відділу ЦІППО Н.В.Гордієнко, завідувач кафедри державної служби та менеджменту освіти Н.Г.Діденко.

Протягом настановної сесії магістри вивчали такі дисципліни як: «Вступ до спеціальності», «Державне управління», «Державна служба», «Правове забезпечення державного регулювання», «Демократія і управління в ЄС».

В умовах реформування та модернізації державної служби в Україні підготовка магістрів зорієнтована на професіоналізацію особистості державного службовця (посадової особи місцевого самоврядування); підвищення рівня професійної орієнтованості слухачів магістратури; ознайомлення з особливостями професійної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Під час занять магістри отримали актуальні інформаційні та методичні матеріали, консультації у провідних викладачів університету, почали працювати над самостійним вивченням навчальних матеріалів.