Методологічний семінар в ЦІППО

Кафедрою державної служби та менеджменту освіти спільно з кафедрою університетської освіти та права 3 грудня 2015 року проведено методологічний семінар на тему «Шляхи та умови реалізації моделі змісту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти та формування наукового потенціалу навчальних закладів системи післядипломної педагогічної освіти».

Учасниками семінару були директор ЦІППО проф. М.Ф. Степко, завідувач відділу аспірантури та докторантури доц. О.Л. Ануфрієва та науково-педагогічні працівники зазначених кафедр.

На порядок денний були винесені наступні доповіді:

  • «Інноваційна модель змісту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти в системі післядипломної педагогічної освіти» (доповідач – доктор педагогічних наук, професор Маслов В.І.);
  • «Відображення актуальних проблем реформування вищої освіти у змісті підвищення кваліфікації керівників освіти» (доповідач – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри університетської освіти та права Яковець В.П.);
  • «Актуальні проблеми формування наукового потенціалу навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах європейської інтеграції» (доповідач – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державної служби та менеджменту освіти Діденко Н.Г.);
  • «Сучасні вимоги щодо підготовки наукових дисертацій та захисту наукових ступенів» (доповідач – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач  аспірантури та докторантури Ануфрієва О.Л.).

У процесі обговорення доповідей учасники семінару зосередили увагу на основних тенденціях здійснюваного процесу реформування галузі післядипломної педагогічної освіти та намітили завдання щодо удосконалення змісту курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти на 2016 навчальний рік.