ОРІЄНТАЦІЯ НА УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ТА НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ МЕХАНІЗМІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ – ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

У Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України  з 20 по 24 листопада 2017 року відбувся заліковий етап курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою слухачів категорій «Новопризначені заступники директорів з навчально-виробничої роботи ПТНЗ» (куратор-тьютор – доцент Пащенко Ольга Василівна) та «Директори (резерв директорів)ПТНЗ, заступники директорів ПТНЗ з проблеми «Маркетинг в освіті та зв’язки з громадкістю» (куратор-тьютор – ст. викладач Купрієвич Вікторія Олександрівна).

Слухачі курсів – представники ПТНЗ Житомирської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Полтавської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернігівської областей – прослухали цікаві лекції професорів Ніколаєнка С.М., Супруна В.В., Москальової А.С., стали активними учасниками тематичних дискусій «Інновації в оцінюванні навчальної діяльності учнів ЗПО як фактор ефективності» (доцент Пащенко О.В.), «Поняття «кар’єра», управління та самоуправління кар’єрою» (доцент Любченко Н.В.), отримали практичні навички щодо розробки професійного електронного порт фоліо керівника (ст. викладач Андрос М.Є.)та практичнінастанови щодо попередження та розв’язання конфліктів у педагогічному колективі під час навчального тренінгу  (доцент Нежинська О.О.) Проведені теми занять викликали інтерес та жваве обговорення. Слухачі курсів підвищення кваліфікації ознайомилися з відповідними навчально-методичними рекомендаціями, які розроблені педагогічними працівниками ЦІППО ДВНЗ «УМО» НАПН України.

Під час конференції з обміну досвідом за темою «Особливості управління закладом професійної освіти в умовах модернізації системи освіти», яку проводили професор Сергеєва Лариса Миколаївна, доцент Пащенко Ольга Василівна таст. викладач Купрієвич Вікторія Олександрівна за активної участі начальника відділу взаємодії із соціальними партнерами та виробництвом  департаменту ПТО МОН України Коваленка Сергія Петровича слухачі презентували навчальні заклади, в яких вони працюють та прийняли активну участь при обговорені Закону України «Про освіту» в питаннях діяльності закладів професійної освіти, державно-приватного партнерства закладів професійної освіти та роботодавців, особливостей співпраці ЗПО з представниками бізнесу в питаннях  врахування їх запитів щодо якості підготовки робітників тощо. 

Під час захисту випускних робіт комісіями було відзначено актуальність та різноманітність обраних слухачами тем випускних робіт, їх професійну і практичну спрямованість, якість оформлення. Аналіз результатів проведеного анкетування слухачів засвідчив важливість,  оптимальність та ефективність проведення курсів підвищення кваліфікації що сприяв удосконаленню їх професійному зростанню. 

Слухачі відзначили позитивний морально-психологічний клімат, який супроводжує процес підвищення кваліфікації, високий професіоналізм науково-педагогічних працівників Університету.