Перший випуск слухачів за новими тематичними курсами

У цьому навчальному році стартували нові тематичні курси для керівників загальної середньої освіти. П’ятнадцять слухачів з 6 лютого по 8 вересня 2017 р. проходили підвищення кваліфікації з проблеми «Управління конкурентоспроможністю освітнього закладу та профільного навчання». Куратором групи була призначена канд.пед.наук, доцент Зінчук Н.А.

Упродовж визначеного терміну навчання слухачам були запропоновані такі спецкурси, як «Управління конкурентоспроможністю ЗНЗ», «Маркетингова політика комунікацій у підвищенні конкурентоспроможності ЗНЗ», «Кар'єра і кар'єрна стратегія: теоретико-концептуальні основи. Авторитет, імідж, репутація керівника ЗНЗ» та «Контроль як інтегрована функція управління навчальним закладом» (викладачі – доц. Любченко Н.В. та Зінчук Н.А.), навчальні тренінги «Психологічні чинники мотивації професійного вдосконалення персоналу освітніх організацій» та «Психологія підприємницької поведінки в освітніх організаціях» (проф. Бондарчук О.І.), практичні заняття, тематичні дискусії, конференція з обміну досвідом на тему «Конкуренція в освіті та фактори конкурентоспроможності сучасного ЗНЗ», завдяки чому стало можливим розкрити теоретичні та практичні основи конкурентних відносин у загальній середній освіті та відпрацювати методичні аспекти визначення та аналізу конкурентоспроможності закладу, у тому числі і в старшій / профільній школі.

Крім того, за участю заступника директора Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти та дошкільної освіти МОН України Дятленка С.М. відбулась зустріч із слухачами, де піднімались питання особливості імплементації нового рамкового Закону України  «Про освіту», функціонування опорних шкіл, фінансування купівлі обладнання кабінетів природничого циклу та кабінетів початкової школи за новим 12-річним стандартом тощо.

Отже, науковим здобутком наших викладачів та практиків тепер впевнено користуються керівники шкіл Волинської, Дніпропетровської, Київської, Одеської, Полтавської, Харківської та Хмельницької областей.