Презентація наукових досліджень

З 2015 року кафедра державної служби та менеджменту освіти працює над науковою темою «Науково-методичні засади підвищення ефективності державного управління неперервною освітою в умовах суспільної трансформації в Україні».

У жовтні 2015 р. науковий керівник теми, завідувач кафедри державної служби та менеджменту освіти, доктор наук з державного управління,  професор Діденко Н.Г. виступила з доповідями по кафедральній тематиці на Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток регіонів і громад в умовах адміністративно-територіальної реформи: перспективи та загрози» (Тернопіль-Вишнівець, 20-21 жовтня 2015 року) та Всеукраїнській науково-практичній конференції «Державне управління та державна служба» (Харків, 21 жовтня 2015 року).

Метою науково-практичної конференції «Розвиток регіонів і громад в умовах адміністративно-територіальної реформи: перспективи та загрози» стало вивчення досвіду проведення адміністративно-територіальної реформи в країнах ЄС та діагностика особливостей її реалізації в Україні, ідентифікація сучасних тенденцій розвитку регіонів та громад, вироблення практичних рекомендацій щодо імплементації інноваційних технологій забезпечення цього розвитку на основі формування модернізаційної моделі місцевого самоврядування в умовах нових адміністративних та територіально-просторових координат.

На конференції були представлені місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування України та Польщі, Національне агентство України з питань державної служби, науковці.

Н.Г.Діденко виступила з доповіддю «Розвиток соціальної інфраструктури громад в умовах децентралізації».

На Всеукраїнській науково-практичній конференції «Державне управління та державна служба» (Харків, 21 жовтня 2015 року) Н.Г.Діденко виступила з доповіддю «Аналіз і застосування європейського досвіду демократії і належного врядування в Україні».