Професійний розвиток сучасного освітнього менеджера в умовах післядипломної педагогічної освіти: виклики, новації, досвід

За такою актуальною темою 25 жовтня 2018 р. в межах Десятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» у Київському Палаці дітей та юнацтва кафедрою публічного адміністрування та  менеджменту освіти ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» спільно з Полтавським та Рівненським обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти  проведено круглий стіл.

Про завдання, склад учасників та зміст діяльності лабораторії методології та практики професійного розвитку сучасного освітнього менеджера Українського відкритого університету післядипломної освіти (на громадських засадах), керівником якої є завідувач кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти, доктор педагогічних наук, професор Н. І. Клокар, доповіла Н. А. Зінчук, доцент кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти, кандидат педагогічних наук, доцент, відповідальний секретар лабораторії (на громадських засадах). Доцентом кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти, кандидатом педагогічних наук, доцентом Н. В. Любченко розкрито актуальні завдання Координаційного центрурозвитку шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників, створеного у 2017 році за пропозицією та рішенням науково-методичної ради Університету менеджменту освіти, а також Ради ректорів (директорів) Українського відкритого університету післядипломної освіти (від 13 жовтня 2017 р.). Доповідачами було зазначено, що саме в умовах створеного Українського відкритого університету післядипломної освіти (УВУПО)  науково-дослідна лабораторія, діяльність якої координує кафедра,  об’єднала зусилля закладів-партнерів УВУПО з виконання спільних освітньо-наукових та соціальних завдань, а також практичної реалізації інноваційних проектів у  сфері  освіти  і  науки з проблеми професійного розвитку сучасного освітнього менеджера в умовах ППО. Про важливі проблеми розвитку Всеукраїнської та регіональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників з питань професійно-технічної освіти у своєму виступі наголосила Л. М. Сергеєва, професор кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти, доктор педагогічних наук, професор.

Учасниками круглого столу активно обговорювалися виступи представників закладів ППО-членів УВУПО, Консорціуму закладів післядипломної освіти, а саме: 

Про досвід діяльності Полтавської регіональної школи новаторства

Н. І. Білик, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогічної майстерності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, головний редактор електронного наукового фахового журналу «Імідж сучасного педагога»;

Рівненська регіональна школа новаторства: досвід, перспективи розвитку в умовах реалізації Концепції Нової української школи

Н. А. Мельник, кандидат педагогічних наук, проректор з науково-методичної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Стратегія районного методичного кабінету у формуванні сучасного освітнього менеджера Нової української школи

С. О. Шидловська, завідувач районного методичного кабінету Володимирецької райдержадміністрації Рівненської області;

-  Горішньоплавнівська міська школа новаторства: перші кроки

Н. А. Тягай, директор ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 1 Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області.

Учасниками круглого столу також обговорено питання про професійне зростання керівників та педагогічних працівників в умовах шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти, сприяння новаціям у регіональних освітніх системах підвищення кваліфікації педагогічних працівників України, формування стратегії розвитку шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників в умовах розбудови Нової української школи, практику організації навчання дорослих у регіональних освітніх системах підвищення кваліфікації.