ПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ОСВІТИ

Управлінням освіти і науки Житомирської облдержадміністрації, Навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти у Житомирській області та Університетом менеджменту освіти НАПН України 23 березня 2018 року було проведено семінар-нараду директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Житомирської області на базі Головинського вищого професійного училища нерудних технологій (директор Максимчук В.В., аспірант кафедри публічного управління та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України).

В засіданні взяли участь професор кафедри державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Супрун В.В., начальник управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації Шевчук Л.П., директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Житомирській області Васильчук В.А., голова Черняхівської райдержадміністрації Жилінський М. І., начальник відділу з питань професійно-технічної  та вищої освіти управління освіти і науки облдержадміністрації Осипович Н.Є., головний державний інспектор відділу управління Держпраці у Житомирській області Соков М.А., директор ТОВ “ДАНІКО” м.Черняхів Іваницький В.І., директор Черняхівського районного центру зайнятості Пашинська О.Ф. та інші.     

Директор Головинського ВПУ нерудних технологій Максимчук В. В. ознайомив учасників семінару з матеріально-технічною базою училища та участю соціальних партнерів в її модернізації, сьогоденням та планами на майбутнє.

В ході семінару розглядалися питання державно-приватного партнерства в умовах модернізації системи освіти України, перспективи розвитку професійної освіти, зміни в законодавчій базі та нормативно-правовому забезпеченні, основні напрями діяльності обласної методичної служби в умовах модернізації системи освіти, пріоритетні напрями подальшої ефективної співпраці закладів професійної (професійно-технічної) освіти області з підприємствами з питань підготовки кваліфікованих кадрів, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних та незайнятого населення, упровадження професійних та освітніх стандартів  з конкретних робітничих професій, елементів дуальної форми навчання та участі роботодавців у зміцненні матеріально-технічної бази.

У рамках семінару-наради відбулося також засідання круглого столу на тему: «Роль соціального партнерства в умовах модернізації системи професійної (професійно-технічної) освіти Житомирської області» на базі ТОВ «ДАНІКО» м.Черняхів (директор Іваницький В.І.), за участі представників роботодавців, замовників підготовки кадрів, Черняхівського районного центру зайнятості.

Учасники круглого столу ознайомилися з сучасним підприємством та основними напрямами співпраці із закладами професійної (професійно-технічної) освіти Житомирської області та обговорили наступні питання: Яким чином гармонізувати  потреби особистості й ринку праці з освітніми пропозиціями сфери професійної освіти? На яку підтримку держави очікують роботодавці для забезпечення професійного розвитку працівник? Як  мобільно реагувати на запити ринку праці та потреби особистості у нових кваліфікаціях та професіях?   Роль і місце роботодавців щодо упровадження нових форм та  методів здобуття  кваліфікацій  у сфері професійної освіти,  у тому числі за дуальною формою навчання? Як залучити висококваліфікованих спеціалістів  до формування  кадрового потенціалу країни? Як залучити   зацікавлені сторони до  упровадження нових форм і методів професійної орієнтації дітей та молоді,  популяризації професійної освіти,  її можливостей та досягнень?

Професор кафедри державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Супрун В.В. зазначив, що соціально-економічні процеси, які відбуваються в українському суспільстві, та подальше реформування освіти висувають особливі вимоги до діяльності керівників  закладів професійної  освіти , як до найбільш істотного фактора підвищення якості управління. Водночас, результати досліджень свідчать, що значна частина керівних кадрів закладів професійної (професійно-технічної) освіти неповною мірою відповідають сучасним вимогам. Аналіз результатів навчального процесу в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти Університету менеджменту освіти НАПН України, діагностика, анкетування, інтерактивні опитування, атестація тощо дали змогу виявити найслабкіші місця у підготовці директорів закладів професійної освіти. Серед них: низькі знання в галузі педагогіки, психології, виховання, а також управління та адміністрування, слабке володіння сучасним понятійним апаратом і термінологією вказаних наук; недостатня підготовленість з практичного застосування сучасних педагогічних, інформаційних і телекомунікаційних технологій; непідготовленість до управління закладом,  установою професійної освіти в умовах сучасності, до прийняття обгрунтованих управлінських рішень і організації  їх виконання; невисокий рівень особистої комп’ютерної грамотності, відсутність практичних навичок у застосуванні інформаційних і телекомунікаційних технологій в адмініструванні та управлінні; поверхневе ознайомлення з європейським і світовим досвідом професійної освіти.

Учасники семінару-наради, дійшли висновку, що необхідно докорінно здійснити модернізацію змісту, форм і методів управлінської діяльності керівників навчальних закладів та установ професійної освіти. Зазначили, що усі етапи робіт щодо децентралізації управління у сфері професійної освіти повинні забезпечуватися відповідним науково-методичним супроводом, що потребуватиме залучення до цих процесів науковців Національної академії педагогічних наук України та ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Водночас керівники закладів та установ професійної (професійно-технічної) освіти Житомирської області відзначили високий науково-професійний рівень програм підвищення кваліфікації, їх організаційно-методичний супровід та висловили слова щирої вдячності професорсько-викладацькому складу Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за здійснювану роботу.

Учасники також опрацювали проект Концепції реалізації державної політики у сфері професійної освіти «Сучасна професійна освіта», визначили шляхи впровадження державно-приватного партнерства у сфері освіти на виконання Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду на період до 2020 року щодо пріоритету «Модернізація професійно-технічної освіти».