УСПІШНО РОЗПОЧАТО ВИЇЗНІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ НА БАЗІ ХАРКІВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Кафедрою менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у тісній співпраці з адміністрацією КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (ХАНО) та Центру організаційно-методичної роботи з керівними кадрами ХАНО 21 жовтня 2019 року успішно розпочато роботу курсів підвищення кваліфікації державних службовців з проблем організації роботи відділів (управлінь) освіти в умовах децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування.

Курси підвищення кваліфікації передбачають активне навчання начальників (завідувачів), заступників начальників (завідувачів), головних (провідних) спеціалістів, спеціалістів відділів (управлінь) освіти районних держадміністрацій, міськвиконкомів та об’єднаних територіальних громад. Курси (куратор-тьютор проф. З. В. Рябова) триватимуть два тижні.

У перші дні відбулися заняття, проведені завідувачем кафедри соціально-гуманітарної освіти ХАНО М. Є. Смірновою, заступником завідувача центру організаційно-методичної роботи ХАНО В. М. Єжелим та завідувачем кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», проф. З. В. Рябовою, науково-педагогічними працівниками кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО доц. Н. А. Зінчук, доц. Н. В. Любченко.

Тематика курсів пов’язана із розвитком професійної компетентності державних службовців і присвячена питанням організації діяльності роботи відділів (управлінь) освіти в умовах демократизації управління освітою, створення та розвитку ОТГ, впровадження Концепції НУШ, роботи опорної школи в процесі імплементації положень нового Закону України «Про освіту». У ході курсів підвищення кваліфікації слухачами будуть опановані такі питання як сутність і зміст управлінської діяльності керівників (спеціалістів) відділів (управлінь) освіти в контексті модернізації публічної служби, фінансово-економічна діяльність закладів освіти в умовах децентралізації та автономії, лідерство, менеджмент та самоменеджмент, проектна діяльність закладів освіти та управління інноваційними освітніми проектами, євроінтеграція, протидія корупції та інші актуальні питання, розуміння яких забезпечують ефективну роботу державних службовців у сфері освіти.