УСПІШНО ЗАВЕРШЕНО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАЧАЛЬНИКІВ (ЗАВІДУВАЧІВ), ЗАСТУПНИКІВ НАЧАЛЬНИКІВ (ЗАВІДУВАЧІВ) ВІДДІЛІВ (УПРАВЛІНЬ) ОСВІТИ РАЙОННИХ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ

Згідно з Планом-графіком підвищення кваліфікації в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України,    кафедрою державної служби та менеджменту освіти завершено у квітні 2018 року підвищення кваліфікації  двох груп слухачів за напрямом «Працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузі знань  «Публічне управління та адміністрування». Це новопризначені начальники (завідувачі) відділів (управлінь) освіти районних держадміністрацій та міськвиконкомів (куратор-тьютор – доцент Н. В. Любченко ) та начальники (завідувачі), заступники начальників (завідувачів) відділів (управлінь) освіти з проблеми «Розвиток професійних компетентностей керівників відділів (управлінь) освіти» (куратор-тьютор – професор В. В. Супрун).

          У ході очного та дистанційного навчання кураторами-тьюторами надавалася відповідна організаційно-інформаційна, методична та консультативна допомога слухачам. Під час проведення першого та третього (очних) етапів підвищення кваліфікації  зі слухачами проводилися заняття згідно з навчально-тематичним планом, зміст якого був максимально наближений до професійних запитів слухачів, практико зорієнтованим. Максимальній активності та вмотивованості слухачів у власному професійному самовдосконаленні сприяло ефективне поєднання різних форм занять – лекцій, тематичних дискусій, практичних та виїзних занять, науково-практичних конференцій з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та наглядності, у ході яких державні службовці не лише ділилися знаннями та практичними напрацюваннями, а й мали можливість налагодити ділові зв’язки, поділитися родзинками своєї професійної діяльності.

          Освітній процес забезпечували науково-педагогічні працівники кафедр державної служби та менеджменту освіти, філософії і освіти дорослих, психології управління, університетської освіти і права, відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій.

          Із сутністю та змістом управлінської діяльності начальників (завідувачів) відділів (управлінь), головних (провідних) спеціалістів відділів (управлінь)  освіти районних держадміністрацій та міськвиконкомів в контексті модернізації публічної служби та реалізації освітніх реформ, управлінням змінами в освітніх організаціях та реалізацією освітніх реформ, розвитком управлінських компетентностей керівників місцевих органів управління освітою в умовах децентралізації влади, інструментальними аспектами державної кадрової політики та реформування публічної служби в органах державної влади і органах місцевого самоврядування в Україні в умовах  євроінтеграції, менеджментом інноваційних освітніх проектів та технологіями тайм-менеджменту в професійній діяльності державного службовця слухачі ознайомилися у ході науково-практичної  конференції та тематичних дискусій,  які провели  професори  Т. М. Сорочан, В. В. Супрун та доценти Н. В. Любченко, Н. М. Гончаренко, Д. О. Рибальченко.

          Слухачі з Волинської, Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Запорізької, Київської, Львівської, Одеської, Полтавської, Сумської, Тернопільської,  Хмельницької, Чернівецької областей  28 березня 2018 року брали також участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Правове регулювання післядипломної освіти в Україні в контексті суспільних змін» на базі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

         Нова українська школа та сучасний керівник закладу, виклики та перспективи розвитку – ці питання є стрижнем в науково-дослідній роботі кафедри  державної служби та менеджменту освіти в контексті визначеного Концепцією «Нова українська школа» компонента «Сучасна система управління та адміністрування шкіл». Тому 29 березня 2018 року для слухачів  чотирьох груп начальників (завідувачів) відділів (управлінь) освіти районних держадміністрацій та міськвиконкомів (куратори-тьютори – професор В. В. Супрун, доцент Н. В. Любченко), а також керівників закладів загальної середньої освіти, директорів та заступників директорів шкіл з проблеми «Управління конкурентоспроможністю закладу освіти» (куратор-тьютор – доцент Н. О. Зінчук) відбулося виїзне заняття за темою «Робота відділів (управлінь) освіти районних держадміністрацій та міськвиконкомів, закладів загальної середньої освіти  в умовах демократизації управління освітою по реалізації освітніх реформ». Відбулася зустріч слухачів з фахівцями на базі Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти». Із слухачами обговорювали гострі питання функціонування галузі освіти в сучасних умовах, проблеми та перспективи управлінь (відділів) освіти РДА та міськвиконкомів, витрати державного бюджету на підтримку Нової української школи, забезпечення комп’ютерною технікою та приладдям, підручниками та ін. заступник директора інституту Ю. І. Завалевський, завідувач сектору відділу по роботі із закладами післядипломної педагогічної освіти Н. М. Гончаренко, завідувач лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України Л. А. Карташова, представник ТОВ " Київська енергетична агенція" В. С. Безрученко, науково-педагогічні працівники кафедри державної служби та менеджменту освіти: професор  В. В. Супрун та доцент Н. А. Зінчук та інші.

                    Учасники зустрічі дійшли загальної думки, що сьогодні в державі мають бути вироблені відповідні підходи, а також певні бачення в цілому до практичної реалізації стратегії децентралізації у сфері  освіти. Можна стверджувати, що модернізація системи управління спрямовуватиметься на здійснення подальшої автономії  закладів освіти, розширення повноважень керівника школи, підвищення його персональної відповідальності за якість навчання та підвищення самостійності школи у розпорядженні матеріальними і фінансовими ресурсами. Перехід на багатоканальне фінансування  закладів та установ освіти, залучення інвестиційних та благодійних коштів  фізичних та юридичних осіб до процесу ресурсного забезпечення шкільної освіти і навчання  набувають своєї актуальності.

З метою вивчення запитів керівників управлінь та відділів освіти РДА та міськвиконкомів, директорів та заступників директорів шкіл проведено анкетування слухачів, які будуть враховані в подальшій роботі Центральноого інститута післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

2 квітня слухачі двох випускних груп керівників відділів (управлінь) освіти органів державної влади та місцевого самоврядування успішно здали тести, отримали відповідні свідоцтва про підвищення кваліфікації, висловили слова вдячності за належну і якісну організацію курсів і зазначили на завершення, що не лише збагатилися  знаннями та творчими ідеями і обмінялися досвідом, але й отримали наснагу для подальшого професійного поступу та творчої активності!