КАЗАКОВА Світлана Володимирівна

КАЗАКОВА Світлана Володимирівна

Старший викладач кафедри психології управління
магістр психології

ResearcherID
http://www.researcherid.com/rid/E-1038-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-2776-3927

Профіль вченого у Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=-qQalMUAAAAJ&hl=en

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України:
https://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/authors/5f5c2b0e67253ee4a55f31f84c8be765/

Додаткові відомості

Освіта  вища

Досвід роботи  33 роки

Наукова діяльність 

Відповідальний виконавець НДР кафедри «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (2017-20121 рр., державний реєстраційний номер 0117U006772). Підтема: Психологічна готовність керівників ПТНЗ до маркетингу освітніх послуг як чинник їх суб’єктивного благополуччя

Перелік продукції (за останні два роки)

Спецкурси

 1. Казакова С. В. Психологічні особливості маркетингу освітніх послуг в умовах професійно-технічної освіти / С. В. Казакова. – К : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – 24 с.
 2. Казакова С. В. Гордієнко Н. В. Конфлікт у закладі освіти: можливості конструктивного розв’язання: спецкурс для слухачів системи післядипломної освіти / Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – К., 2019. – 48 с.

Статті у фахових виданнях,що входять до наукометричнихбаз

 1. Казакова, С. В. (2018). Програма розвитку психологічної готовності керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг. Правничий вісник Університету «КРОК», 33, 202-210.
 2. Казакова, С. В. (2018). Особливості особистісної готовності керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг. Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. пр. Східноукраїнський Національний Університет імені Володимира Даля, 3/3(47),  65–73.

У тому числі, зарубіжні:

 1. Казакова, С. В. (2018). Особенности личностных характеристик предпринимательской активности руководителей учреждений профессионально-технического образования. Вестник Молдавского государственного университета, Серия «Образование», Seria Studia Universitatis Moldaviae, Ştiinţeale educaţiei, University of Moldova, 9(119), 157-160

Статті у збірниках наукових праць /фахових виданнях категорії Б

 1. Казакова, С. В. (2018). Особливості самоефективності керівників закладів професійно-технічної освіти як психологічного чинника успішності їх професійної діяльності. Вісник післядипломної освіти, Серія «Соціальні та поведінкові науки», 6(35), 136, 65-77.
 2. Казакова, С. В. (2019). Особливості психологічної готовності керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг. Вісник післядипломної освіти «Університет менеджменту освіти», 7(36), 228, 63-77.

Матеріали і тези конференцій

 1. Казакова, С. В. (2018). Психологічна специфіка освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти. Всеукраїнська Інтернет-конференція, Концепції Нової української школи «Психолого-педагогічні засади розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації», м. Київ – Рівне, 49–50. http://umo.edu.ua/konferenciji
 2. Казакова, С. В. (2018). Основні підходи до маркетингу та особливості їх урахування у контексті освітніх послуг у системі професійно-технічної освіти. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти», Київ, 34-36. http://umo.edu.ua/konferenciji
 3. Казакова, С. В. (2018). Психологічні особливості соціальної креативності керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Четверта Міжнародна науково-практична конференція, Вісник польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики ім. Яна Коменського, Умань, 63-66.
 4. Казакова, С. В. (2019). Типи установки керівників закладів професійно-технічної освіти щодо інших людей як показник їх особистісної готовності до маркетингу освітніх послуг. Дев’яті Сіверянські соціально-психологічні читання, Четверта Міжнародна науково-практична конференція, Чернігів, 165-167.

Участь у науково-практичних заходах

Міжнародні:

 1. Тринадцята міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні аспекти» (м. Київ, 16 березня 2018 р.)
 2. Четверта Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» (м. Умань, 11-12 жовтня 2018 р.).
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Дев’яті Сіверянські соціально-психологічні читання» (м. Чернігів, 29 листопада 2018).
 4. Чотирнадцята міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні аспекти» (м. Київ, 15 березня 2019 р.)
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Десяті Сіверянські соціально-психологічні читання» (м. Чернігів, 29 листопада 2019 р.)

У тому числі, за кордоном:

 1. International conference of applied psychology «Current Affairs and Perspectives in Psychological Research» (Chişinău, State University of Moldova, 29-30 листопада, 2018 р.).

Всеукраїнські:

 1. Всеукраїнська Інтернет-конференція «Психолого-педагогічні засади розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації Концепції Нової української школи» (м. Київ – Рівне, 29 березня 2018 р.);
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності» (Кривий Ріг, 25–26 квітня 2018 р.);
 3. IІІ Всеукраїнський конгрес з організаційної та економічної психології «Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні» (м. Кам’янець-Подільський, 20– 22 червня 2019 р.)

Семінари

 1. Міжнародний науково-практичний семінар «Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади», ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 15 травня 2018 р.).

Науково-організаційна діяльність

Організація та проведення масових заходів

Міжнародні:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 24 травня 2019 р.), спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку НН ІМП ДВНЗ «УМО» та лабораторією організаційної та соціальної психології

Всеукраїнські:

 1. Всеукраїнська Інтернет-конференція «Психолого-педагогічні засади розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації Концепції Нової української школи» (м. Київ – Рівне, 29 березня 2018 р.) (з трансляцією в U-tube).
 2. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти») (м. Київ, 25 травня 2018 р.). спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку НН ІМП ДВНЗ «УМО» та лабораторією організаційної та соціальної психології

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації у ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти»:

1. Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 35830447/2772-16, від 0.09.2019 р.).

Опанування міжнародного досвіду наукової та науково-педагогічної діяльності

Лекція ректора Університету Арад ім. Аурель Влаіку проф. Рамони Лілі на тему: «Polemic Social Representations: Interwar Romania and Romania in the Post-Communist Media. In the memories of Serge Moscovici» (м. Київ, 18 червня 2018 р.)

Курс лекцій італійського професора, президента Венеціанської асоціації психологів Алессандро Де Карло з організаційної психології «Organizational well-being / disease and performance» (м.Київ, 4-5 березня 2019 р.).