Прокопенко Олена Антонівна

Прокопенко Олена Антонівна

Старший викладач, методист кафедри психології управління
Інформація

ResearcherID
http://www.researcherid.com/rid/E-3669-2019

ORCID iD 
https://orcid.org/0000-0002-0304-5058

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=GTdIdOgAAAAJ&hl=uk

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України http://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/authors/3dae057ad37640ba3b6c3e6b262b8475

 

Додаткові відомості

Освіта Вища

 • 2015 – Київський національний педагогічний Університет імені М. П. Драгоманова підвищення кваліфікації в Інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації - СВІДОЦТВО «Діловодство (з курсом англійської мови)»,
 • 2006-2009 р.─ аспірантура Київського національного економічного університетету (кафедра педагогіки и психології).  Форма навчання: денна
 • 2003 р. ─ Курси по підготовці операторів ЕОМ при Уманському педагогічному університеті ім. П. Тичини - свідоцтво: оператор електронно-обчислювальних машин.
 • 2000 р. ─ Уманський педагогічний університет ім. П. Тичини, диплом спеціаліста. Кваліфікація: вихователь дитячого саду і організатор дошкільного виховання.

Досвід роботи 24 р.

Наукова діяльність

Відповідальний виконавець НДР кафедри «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (2017-20121 рр., державний реєстраційний номер 0117U006772). Підтема: Я-образ фахівця як чинник суб’єктивного благополуччя персоналу освітньої організації

Перелік продукції (за останні два роки)

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Прокопенко О. А. Професійна «Я-концепція» майбутнього фахівця економічного профілю / А. С. Москальова //Вісник післядипломної педагогічної освіти: сб. наук. праць : НАПН України ;  голов. Ред.. В.В. Олійник; редкол. : О.Л. Ануфрієва [та ін.]. –К. :  АТОПОЛ ГРУП, 2016. – Вип. 2 (31). – 152с

Матеріали та тези конференцій

 1. Прокопенко О. А. «Я-концепція освітянина та його здатність до професійного самовдосконалення» / О. А. Прокопенко // Тези у IІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (м. Київ 24 квітня 2017)  (0.12 др. арк)
 2. Прокопенко О. А. Розвиток Я-концепції фахівців: акмеологічний аспект / О. А. Прокопенко // Тези у  Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти м. Київ – Рівне (30-31 березня 2017 року)
 3. Прокопенко О. А. Психологічні індикатори зрілої Я-концепції фахівця. / О. А. Прокопенко // Тези у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції  «Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи» (м. Харків 6 квітня 2017 р.). – подано до друку
 4. Прокопенко  О. А. Особливості суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій з різними рівнями професійно-сімейного конфлікту / А. С. Москальова, О. О. Нежинська, О. А. Прокопенко  // Тези ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку» (м. Харків 1-3 червня 2017 р.). – подано до друку
 5. Прокопенко  О. А Я-образ фахівця як чинник суб’єктивного благополуччя персоналу освітньої організації. / О. А. Прокопенко // Тези ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти (м. Київ, 26 травня 2017 р.)».

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні аспекти (м. Київ, 18 березня 2016 р.). Тема виступу: «Соціально-психологічні чинники розвитку ціннісно-смислової сфери особистості підлітків у сім’ях повторного шлюбу»
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», (м. Київ, 27 травня 2016 р.) Тема виступу: «Психологічні аспекти розвитку професійної Я-концепції у системі післядипломної освіти»
 3. Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Сучасна особистість: психологічні межі, життєвий шлях, самореалізація» (м. Черкаси 26-27 травня 2016 р.) Тема виступу«Формування професійної Я-концепції у студентів як складова майбутньої професії»
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція, що присвячена 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна «Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія (м. Вінниця, 16-17 вересня 2016 р.). Тема виступу: Я-образ студентів економічного напряму як чинник розвитку їх здоров’язбережувальної компетентності
 5. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність» (Мелітополь, 16-17 вересня 2016 р.). Тема виступу: Психологічні чинники розвитку Я-концепції студентів економічного напряму.
 6. IІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (м. Київ 24 квітня 2017 р.Тема виступу: «Я-концепція освітянина та його здатність до професійного самовдосконалення»
 7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти м. Київ – Рівне (30-31 березня 2017 р.)Тема виступу  «Розвиток Я-концепції фахівців: акмеологічний аспект»
 8. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференції  «Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи» (м. Харків 6 квітня 2017 р.). Тема виступу: «Психологічні індикатори зрілої Я-концепції фахівця» 
 9. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку» (м. Харків 1-3 червня 2017 р.). Тема виступу: «Особливості суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій з різними рівнями професійно-сімейного конфлікту»
 10. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти (м. Київ, 26 травня 2017 р.)». Тема виступу «Я-образ фахівця як чинник суб’єктивного благополуччя персоналу освітньої організації» 
 11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій» (м. Київ, 1 листопада 2017 р.) Тема виступу: «Психологічні особливості розвитку Я-образу вчителя в контексті інноваційних змін».

Науково-організаційна діяльність

Участь в організації та проведенні масових заходів:

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», (м. Київ, 27 травня 2016 р.),
 2. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості у системі неперервної професійної освіти» спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку НН ІМП ДВНЗ «УМО», лабораторією організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (м. Київ, 26 травня 2017 р.).
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій» спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку НН ІМП ДВНЗ «УМО», лабораторією соціально-психологічних технологій Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (м. Київ, 01 листопада 2017 р.).
 4. 4.      Інформування про діяльність кафедри психології управління на сайтах УМО та ЦІППО, а також у мережі Facebook.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації 

участь у:

 • Тренінгу-семінарі «Інноваційні інструменти навчання фінансової грамотності на основі компетентнісного підходу  (Київ) 24. 05. 2017 (Сертифікат)
 • Фестиваль освітнього лідерства «Clever» (Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, 23 вересня 2017 р.). (Сертифікат)
 • У круглому столі на тему «Психологія спільноти ЛГБТ: наукові дослідження, результати, проблеми, перспективи» ( спільно з громадською ініціативою «Терго» Інститутом психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Українською асоціацією організаційних психологів та психологів праці) 4 грудня 2017 року (Сертифікат)