УСПІШНЕ ЗАКІНЧЕННЯ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Кафедра університетської освіти і права Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України та колектив університету вітає з успішним закінченням курсів з підвищення кваліфікації групу науково-педагогічних працівників університетів, академій, інститутів напряму «Викладання юридичних дисциплін у вищій школі» (куратор-тьютор – доц. Волощенко-Віслобокова О.М.)

Реформа правничої освіти може стати прикладом і прецедентом реформи галузевої вищої освіти в Україні із застосуванням законодавчих інструментів та участю різних стейкхолдерів із правничої сфери.  Дійовими особами реформи мають стати викладачі, які водночас є юристами-практиками й можуть якісно змінити ландшафт правничої освіти в Україні. Тому створення навчальних планів з підвищення кваліфікації враховувалися  професійні потреби цієї категорії слухачів.

Під час курсів професором кафедри університетської освіти і права Отич О.М. прочитано лекцію «Тенденції розвитку університетської освіти суспільства, побудованого на знаннях» та професором кафедри  Василюк А.В. прочитано лекцію «Роль і місце вищої освіти в інноваційному поступі держави», відбулося обговорення тем: «Правове забезпечення освітніх змін в Україні» (доц. Кретович С.С. ), «Забезпечення якості освіти у закладах вищої освіти (доц. Волощенко-Віслобокова О.М.), «Психологічні засади попередження та конструктивного подолання професійних криз особистості науково-педагогічного працівника» (проф. Москальова А.С.), «Тренд часу – законодавче вирішення безпекових проблем інформаційно-комунікаційної діяльності» та «Хмарні технології в світі» (проф. Биков В.Ю.); «Використання соціальних мереж у професійній діяльності викладача юридичних дисциплін» (доц. Касьян С.П.,) професором кафедри Теремецьким В.І. проведено спецкурс «Запобігання та протидія корупції в системі освіти».

Слухачі курсів відвідали Навчально-науковий юридичний інститут Національного авіаційного університету  (директор – Сопілко І.М.)  - структурний підрозділ університету, який здійснює підготовку та перепідготовку фахівців-юристів за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня: «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр». Він готує юристів для роботи на підприємствах і установах авіакосмічної галузі, здійснює додаткову профілізацію в галузі повітряного і космічного права.

Професійно-особистісному зростанню викладачів юридичних дисциплін сприяли тематичні зустрічі та дискусії, тренінги та практичні заняття з актуальної тематики, адже юристи відіграють ключову роль у політичному й економічному житті країни. Разом із тим, підвищення якості навчання на курсах підвищення кваліфікації викладачів юридичних дисциплін та, як наслідок, ефективності їх діяльності може сприяти відновленню довіри до них та утвердженню їх як еліти в українському суспільстві, а також може стати одним із факторів підвищення рівня верховенства права в Україні.

Слухачі відзначили високий рівень змістового наповнення модулів програми підвищення кваліфікації, висловили слова щирої вдячності професорсько-викладацькому складу та колективу навчальної частини ЦІППО.

Бажаємо слухачам нових творчих здобутків! Нехай ваша праця надихає педагогів на творчість!