20 квітня 2015 року відбулося відкрите заняття доцента кафедри університетської та професійної освіти і права Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Красильника Юрія Семеновича

20 квітня 2015 року відбулося відкрите заняття доцента кафедри університетської та професійної освіти і права Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Красильника Юрія Семеновича за темою “Розвиток педагогічної майстерності викладача закладу професійної освіти” (спецкурс) у навчальній групі заступників директорів з навчально-виробничої роботи ПТНЗ.

В сучасних умовах структурних змін в освітньому просторі важливого значення набуває підвищення ефективності управлінської діяльності, яка має ґрунтуватися на досягненнях психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду і бути спрямованою на підвищення фахової майстерності педагогічних працівників. Тенденції щодо гуманізації змісту, методів і форм педагогічного процесу, орієнтація на вияв індивідуальності кожного суб’єкта навчання ставлять високі вимоги до особистості педагога, розвитку його творчого потенціалу. З цього погляду тема заняття для керівників ПТНЗ є досить актуальною.

Під час проведення заняття доцент Красильник Ю.С. вдало опирався на проведений вхідний контроль до теми та результати анкетування слухачів, що сприяло мотивації їхньої навчально-пізнавальної діяльності. Методичний рівень викладання, застосовані форми та методи, зокрема міні-лекція, дискусія, робота в парах, в творчих колективах, дали змогу реалізувати такі дидактичні принципи як логічність викладу навчального матеріалу, його доступність та зв’язок теорії з практикою.

В ході заняття послідовно розкрито нормативно-законодавчу базу, теоретико-методичні джерела, зміст яких спрямовано на розвиток педагогічної майстерності викладача закладу професійної освіти, охарактеризовано стан ресурсного забезпечення даного процесу. Заслуговує на увагу дискусійний розгляд питань щодо перспектив розвитку системи професійної освіти України, дієвості факторів, які впливають на якість професійної підготовки, мотивації викладачів для досягнення позитивних результатів педагогічної праці.

Особливо необхідно підкреслити фахове використання прийомів активізації навчально-пізнавальної діяльності слухачів: актуалізація проблеми, емоційність викладу змісту навчальної інформації, візуалізація подання навчального матеріалу та вдало організовану міжособистісну взаємодію слухачів при практичному відпрацюванні визначених завдань на основі досвіду професійної діяльності кожного слухача групи, зокрема при виконанні вправ “Самопрезентація” та “Портрет сучасного викладача”.

Детально обговорено в ході заняття змістові характеристики складових педагогічної майстерності, а саме гуманістичної спрямованості, професійної компетентності, здатності до педагогічної діяльності, педагогічної техніки. Слухачами опрацьовано критерії оцінки та рівні педагогічної майстерності викладача ПТНЗ. Організована робота творчих колективів дала змогу визначити та охарактеризувати основні компоненти технології управління розвитком педагогічної майстерності викладачів.

Позитивним є надання слухачам широкого спектру теоретичних, методичних та практичних розробок для діагностики та розвитку педагогічної майстерності у викладачів.

Як результат навчального заняття, створено умови для подальшого переходу знань та вмінь слухачів у площину практичної реалізації в управлінській діяльності в умовах професійно-технічного навчального закладу.