АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

20.10.2022 року завідувач кафедри,доктор педагогічних наук, професор Лариса Сергеєва взяла участь і виступила на Всеукраїнській науково-практичній онлайн конференції «Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України - 2022».

Тема виступу «Євроінтеграційні тенденції оновлення моделей та практик роботи навчально-практичного центру». Освітянській громаді України представлено хід педагогічного експерименту (регіонального рівня) з теми: «Забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах ЗП(ПТ)О» за програмою інноваційного віддаленого кластеру «Електроімпульс».

Учасники конференції мали можливість ознайомитись з досвідом щодо використання новітніх та інтерактивних педагогічних технологій, підвищити рівень мотивації в осучасненні навчально-виховного процесу, формування нового погляду на проблеми сучасної професійної освіти та пошук ефективних шляхів їх вирішення.

Співпраця з колективом відділу науково-методичного забезпечення професійної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (начальник відділу к.п.н. Віктор Паржницький), триває. Наступний крок – співорганізація Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах  педагогічної логістики: стан, реалії, досвід» (17.11.2022 р.)