Апробація проміжних результатів наукового дослідження підтеми кафедри

8.03.2024 р. у ході роботи ХV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2024» науково-педагогічними працівниками кафедри професійної і вищої освіти ЦІПО спільно з партнерами на платформі ZOOM відбувся круглий стіл «Сучасні тенденції розвитку особистості фахівця в умовах відкритої освіти». Учасниками стали члени науково-освітнього альянсу «Soft skills – сучасні навички успішності», керівники та педагогічні працівники ЗП(ПТ)О, слухачі курсів підвищення кваліфікації ЦІПО (близько 80 підключень).

Модератор заходу – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Лариса Сергеєва, виступ: Особливості організації професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Спікери: Інна Отамась, кандидат історичних наук, доцент, проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти», тема: Ретроспектива розвитку вітчизняної відкритої освіти; Вікторія Купрієвич, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної і вищої освіти ЦІПО, тема:Зміст професійного розвитку викладачів в умовах відкритої освіти; Світлана Микитюк, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернівецькій області, тема:Підготовка педагогічних працівників до впровадження технології формування м’яких навичок здобувачів освіти; Оксана Кошіль, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної і вищої освіти ЦІПО, тема:Зміна вимог і потреб у професійних навичках педагогічних працівників; Валерія Докторович, доктор філософії (PhD), заступник директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну», тема:Практика залучення педагогічних працівників до інноваційної діяльності;Ніна Ткаченко, методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області, тема: Методична система професійного розвитку педагогічних працівників в умовах трансформації професійної освіти; Лілія Уклеїна, доктор філософії (PhD), заступник директора з навчально-виховної роботи ДНЗ «Богуславський Центр професійно-технічної освіти», Київська область, тема:Ресурси відкритої освіти для професійного розвитку педагогів.

Підкреслено, що відкрита освіта – це багатовекторний процес з просування відкритих освітніх ресурсів, який поєднує усталену традицію обміну ідеями між освітянами та інтерактивну культуру співпраці в Інтернеті, в основу якої покладено вільне використання, налаштування, покращення та перерозподіл освітніх ресурсів без обмежень, що дасть можливість зробити освіту доступнішою та ефективнішою.

Очевидно, що мова має йти про створення системи освіти, яка б у повній мірі відповідала вимогам соціокультурних реалій, узгоджувалась з європейськими та світовими стандартами, сприяла розвитку держави в усіх вимірах.