І етап виїзних курсів на базі Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти

З 29 квітня по 02 червня на базі Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти успішно пройшов І-й етап виїзних курсів підвищення кваліфікації для завідувачів відділень коледжів (технікумів) (куратор-тьютор – професор П.С.Олешко).

Зміст курсів підвищення кваліфікації був максимально наближений до професійних запитів слухачів. Різні види занять (лекції, тематичні дискусії, тренінги тощо) проводилися безпосередньо у ВІППО та в режимі on-line.

Враховуючи, що навчальний процес проходив он-лайн слухачі отримали можливість опанувати: «Основи практичної роботи у віртуальному освітньому середовищі» (ст.викл. М.Є.Андрос), «Трудові відносини з педагогічними (науково-педагогічними) працівниками» (доц. О.М. Волощенко-Віслобокова, ст.викл. А.Б. Жихарєва), «Національна та Європейська рамки кваліфікацій: призначення, розроблення та впровадження» (доц. В.Г. Базелюк, ст.викл. Л.А. Антонюк)

        Позитивний резонанс викликала тематична дискусія «Організація підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти в умовах реалізації Закону України «Про освіту» та концепції «Нова українська школа»» (проф. Т.М. Сорочан, доц. Л.М. Оліфіра) та «Маркетингова політика комунікацій коледжів (технікумів)» (доц.Н.А.Зінчук).

У рамках семінарського заняття, що проходило у форматі тренінгу, були обговорені питання щодо попередження стресу та «професійного вигорання» педагогічних працівників, оновлення психологічних ресурсів, що сприяють зменшенню емоційного напруження, попередженню деструктивних конфліктів в освітньому процесі (доц.І.В.Євтушенко).

Слухачам будуть надіслані навчальні матеріали та матеріали для самостійного опрацювання, презентації до занять та тематика випускних робіт.

Слухачі висловлюють  вдячність керівництву ЦІППО ДВНЗ «УМО» за належну та якісну організацію навчального процесу та інформативне наповнення змісту підвищення кваліфікації.