КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ І ПРАВА ЦІПО НА X-й МІЖНАРОДНІЙ ВИСТАВЦІ «СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ - 2019»

14-15 березня 2019 р. відбулась Десята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та Дев’ята міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu».

Науково-педагогічні працівники кафедри професійної та вищої освіти і права Центрального інституту післядипломної освіти традиційно стали активними учасниками виставкових івентів.

14 березня взяли участь в дискусійній панелі з теми: «Конкурентоздатний фахівець – сучасна стратегія закладу професійної освіти», де було обговорено питання організації внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та створення інноваційного освітнього середовища закладу професійної освіти; забезпечення підвищення професійного рівня педагогічних працівників; сучасні підходи до створення якісного навчально-методичного забезпечення; соціальне партнерство: технології взаємодії; впровадження компетентнісного підходу у практику освітньої діяльності ЗП(ПТ)О.

Модератор – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Лариса Сергеєва, доповідала – кандидат педагогічних наук, докторант Тетяна стійчик).

15 березня слухачі курсів та науково-педагогічні працівники кафедри стали учасниками науково-практичного семінару «Стандартизація професійної освіти в умовах ринку праці» за участі Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України Микола Кучинський, Катерина Мірошніченко), Інституту модернізації змісту освіти (Віктор Паржницький), Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (Валетина Радкевич), Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Лариса Сергеєва, Алевтина Молчанова, Вікторія Купрієвич); взяли участь у семінарі «Шляхи формування інформаційно-цифрової компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти» та колоквіумі «Відкритий університет як інноваційне середовище професійного розвитку фахівців» (весь колектив та запрошені аспіранти та докторант кафедри).

Під час виставки було вручено Дипломи лауреатів конкурсу ЦІПО на кращу випускну роботу за підсумками 2018 навчального року.

Всі інновації та передовий досвід освітян України будуть використані в освітньому процесі курсів підвищення кваліфікації.