КАФЕДРА УНІВЕРСИТЕСЬКОЇ ОСВІТИ І ПРАВА ПРОВЕЛА І НАУКОВІ ЧИТАННЯ ПРИСВЯЧЕНІ ПАМЯТІ ЯКОВЦЯ В.П.

15 грудня 2017 року у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулися І Наукові читання, присвячені пам’яті видатного українського вченого – академіка Академії наук вищої освіти України, доктора фізико-математичних наук, професора Василя Павловича Яковця.

Наукові читання відкрив член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, доктор філософії, в. о. ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Микола Олексійович Кириченко, закцентувавши увагу учасників читань на наукових досягненнях В. П. Яковця, результатах його роботи як організатора освіти, і його унікальних людських якостях.

Герой України, Заслужений вчитель України, народний депутат України V скликання, доцент Київського університету ім. Бориса Грінченка, Т. С. Прошкуратова представила своє бачення феномена В. П. Яковця, і як керівника і як людини. Познайомившись з ним у 1999 році ще працюючи вчителькою, вона плідно співпрацювала з ректором Ніжинського державного університету як член Комітету з питань освіти і науки Верховної Ради України.

Доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Г. М. Тимошко (начальник Чернігівського обласного управління освіти під час керівництва В. П. Яковця Ніжинською вищою школою) продемонструвала зразки співпраці освітян, які характеризують Василя Павловича як громадського діяча, наставника молоді, істинного патріота України.

Кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри університетської освіти і права ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України М. О. Дей особливу увагу звернула на співпрацю університету під керівництвом В. П. Яковця і АПН України, зокрема, на виконання Ніжинським державним університетом ім. Миколи Гоголя Державної цільової комплексної програми «Вчитель», результати якого були схвалені президією АПН України на виїзному засіданні.

Доктор хімічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри хімії Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя В. В. Суховєєв (проректор у команді В. П. Яковця) представив модель командної діяльності ректорату під керівництвом В. П. Яковця, особливості її та результати. Зокрема, звернув увагу на те, що контингент студентів зріс більше, ніж у три рази, а власні надходження (позабюджетні) зросли з 4,5 % до 70 %.

Декан факультету іноземних мов Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя С. В. Тезікова (очолює факультет з 1997 року) розкрила особливості організації міжнародної співпраці університету та її результати.

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова С. П. Пафик (аспірант В. П. Яковця) зробив огляд основних наукових досягнень учнів В. П. Яковця.

Кандидати фізико-математичних наук (аспіранти В. П. Яковця), завідувач кафедри вищої математики О. В. Тарасенко та доцент цієї кафедри О. В. Чорненька продемонстрували основні напрями сучасних наукових досліджень з математики.

Старший викладач кафедри вищої математики Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя Н. П. Варущик розкрила вплив власного учительського досвіду В. П. Яковця на організацію методичної підготовки майбутніх учителів математики.

Кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, викладач ліцею при університеті О. В. Москаленко зупинився на підходах щодо підтримки талановитої молоді, започаткованих В. П. Яковцем у ліцеї при Ніжинському університеті.

Колеги професора В. П. Яковця по Університету менеджменту освіти – доктор педагогічних наук, професор В. І. Маслов і кандидат педагогічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри державної служби і менеджменту освіти Н. В. Любченко глибоко проаналізували особливості професійної діяльності В. П. Яковця у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, а доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології управління О. І. Бондарчук у першому наближенні розкрила грані його особистості.

Заключним акордом читань стало останнє інтерв’ю з Василем Павловичем, представлене журналісткою Лесею Оленівською, автором книги «Сіверяни», де дається перша спроба аналізу діяльності і спадщини В. П. Яковця, як уродженця і патріота Сіверського краю.

Підсумовуючи сказане учасниками наукових читань, заступник директора ЦІППО, кандидат педагогічних наук, доцент Л. М. Оліфіра, а також завідувач кафедри університетської освіти і права, кандидат юридичних наук, доцент М. О. Дей, завідувач відділу науково організаційної роботи, кандидат історичних наук І. Г. Отамась відмітили наукове і практичне значення проведеного заходу, наголосивши на перспективності розвитку ідей професора В. П. Яковця як у математиці, так і в педагогічній науці; доцільності проведення подібних заходів у майбутньому на більш високому рівні – всеукраїнському і міжнародному.