НАВЧАННЯ У СПІВПРАЦІ

У Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України на кафедрі університетської та професійної освіти і права доктором педагогічних наук, професором Ларисою Миколаївною Сергеєвою впроваджується колаборативна форма навчання (навчання у співпраці) – це спільне розслідування, в результаті якого слухачі працюють разом, колективно конструюючи, продукуючи нові знання – інноваційну форму взаємодії в навчальному процесі.

Ця педагогічна технологія вважається однією з найбільш трудомістких і не завжди дає очікуваний результат. Проте дослідження свідчать, що при колаборативній формі навчання освоюється значно більше матеріалу і його засвоєння є міцнішим. Це підхід, у рамках якого навчання побудоване на тісній взаємодії між слухачами, між слухачами та викладачем. Перенесення центру уваги на слухачів зменшує можливості викладачів демонструвати свої знання та досвід і надає ці можливості педагогам, що підвищують свою психолого-педагогічну кваліфікацію.

Всі слухачі безоплатно отримують навчально-методичний посібник авторів доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України (академіка) В.В. Олійника та доктора педагогічних наук, професора Л.М. Сергеєвої «Управління розвитком професійно-технічного навчального закладу».