Підвищення кваліфікації директорів наукових бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

У Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університету менеджменту освіти» НАПН України з 12 по 16 травня 2015 року відбувся І етап підвищення кваліфікації директорів (заступників директорів, провідних фахівці) бібліотек ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації (куратор-тьютор - старший викладач кафедри університетської та професійної освіти і права Озерян Ольга Леонідівна).

Представляли вищі навчальні заклади директори наукових бібліотек та фахівці з: Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету; Бердянського державного педагогічного університету; Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки (м. Луцьк); Луцького національного технічного університету; Харківського технічного університету радіоелектроніки; Національного університету «Києво-Могилянська академія» (м. Київ); Національного університету харчових технологій (м. Київ).

Слухачі взяли активну участь у навчальному процесі та зацікавлено включались в тематичні дискусії, тренінги, практичні заняття, лекції. Актуальні питання реформування вищої освіти були висвітлені під час тематичної зустрічі з проф. В.П. Яковцем «Організація освітнього процесу у ВНЗ в рамках нової редакції Закону України «Про вищу освіту»; питання організації навчального процесу в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» було розкрито під час зустрічі з директором та заступником директора Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти проф. М.Ф. Степком та доц. Л.М. Оліфірою.

Для удосконалення професійних компетентностей були запропоновані тематики: «Освітній консалтинг як система проектування та реалізація інноваційного розвитку освіти» (проф. Т.О. Пушкарьова); «Аналітичні документи для впровадження управлінських рішень: практика підготовки» (ст.викл. О.Л. Озерян); «Маркетингові комунікації навчального закладу» (доц. Н.А. Зінчук).

Позитивний резонанс викликав тренінг «Психологічна готовність директорів бібліотек ВНЗ до діяльності в умовах змін» (проф. В.П.Лушин, доц. О.В.Киричук), де слухачі прийняли участь у різних видах тестувань та отримали рекомендації щодо вироблення тактики дій в кризових ситуаціях.

Високу зацікавленість викликав спецкурс «Карти структурованої інформації як засіб моделювання управлінської діяльності керівника ВНЗ» (ст.викл. О.Л. Озерян), де були визначені основні проблемні питання, які виникають в практичній діяльності та запропоновані різні альтернативи вирішення проблем.

Враховуючи, що навчальних процес включає дистанційний етап, слухачі отримали можливість опанувати «Основи практичної роботи у віртуальному навчальному середовищі» (ст. викл. В.А. Рябов); дізнатись про «Сучасні інтернет-сервіси» (ст. викл. В.А. Рябов) та «Хмарні технології в освіті» (доц. А.Л. Лапшин).

Директори наукових бібліотек ВНЗ висловили вдячність керівництву Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» за чітку організацію навчального процесу та інформативне наповнення змісту підвищення квалфікацї.