РОЗГЛЯНУТО Й ЗАТВЕРДЖЕНО ЗВІТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ

26.11.2019 р. відбулось засідання кафедри професійної і вищої освіти. На порядку денного розгляд та затвердження звітів НПП кафедри про виконання індивідуальних планів у 2019 н.р.; затвердження кураторів-тьюторів груп слухачів курсів підвищення кваліфікації ЦІПО на 2020 р.; розгляд обґрунтування дисертаційного дослідження на здобуття звання кандидата педагогічних наук Калугіної Ю.В. «Розвиток громадянської компетентності старшокласників закладів загальної середньої освіти на уроках суспільно-політичних дисциплін» (011 «Освітні науки», 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти) (наук. кер. – канд. пед. наук, доц. Базелюк В.Г.); розгляд рукописів спецкурсів: Отамась І.Г. «Організація електронного документообігу в закладах освіти» та, Паздрія В.Я. «Впровадження економічних підходів в управління закладами професійної освіти».

Кафедрою затверджено список претендентів конкурс випускних робіт слухачів КПК, що виконані на кафедрі професійної та вищої освіти ЦІПО у 2019 р.