щодо Макаренівських читань 18.03.2015 року

Проведення VІІ Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених 127-й річниці від дня народження А.С. Макаренка

18 березня 2015 року в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулись VІІ Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені 127-й річниці від дня народження А.С. Макаренка, організатором проведення яких була кафедра університетської та професійної освіти і права Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти.

У вступному слові завідувача кафедри університетської та професійної освіти і права професора С.Ж. Лазаренка до учасників читань зазначалось, що дослідження спадщини великого педагога набуває нового змісту. Для вивчення відкриваються іноземні архіви, в яких збереглись документи, що відображають не тільки педагогічно-виховну значимість спадщини А.С. Макаренка, але й економічно-господарчу. Не дарма вивченням досвіду організації управлінської роботи
А.С. Макаренка (вже більше 70 років) займаються фахівці з Італії, Німеччини, Японії, Польщі та інших країн.

У читаннях взяли участь понад 30 учасників, які представляли навчальні заклади системи професійної освіти України з м. Києва, Волинської, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Криворізької, Полтавської, Сумської, Харківської, Чернівецької областей.

Під час читань були заслухані доповіді: Ю.С. Красильника, к.п.н., доцента кафедри університетської та професійної освіти і права щодо педагогічної спадщини А.С. Макаренка в контексті загальноцивілізаційних змін; О.Л. Озерян, старшого викладача кафедри університетської та професійної освіти і права щодо сучасної джерельної бази вивчення спадщини А.С. Макаренка; Т.І. Мартинової, заступника директора з навчально-виховної роботи та соціальних питань ПТНЗ «Дніпропетровський центр професійної освіти» щодо досвіду застосування в ПТНЗ педагогічної спадщини А.С. Макаренка; С.В. Штурмай, заступника директора з навчально-виховної роботи та соціальних питань Івано-Франківського вищого художнього професійного училища №3 щодо актуальних проблем професійної підготовки в педагогіці; І.П. Богдан, заступника директора з навчально-виховної роботи та соціальних питань Полтавського професійного ліцею щодо мети та засобів виховання у спадщині А.С. Макаренка.

Учасники читань наголосили на необхідності подальших розвідок у вивченні спрадщини великого педагога. В результаті обговорень були виробленні рекомендації щодо удосконалення управлінської майстерності керівника професійного навчального закладу, з урахуванням економічної стратегії організації виробничого процесу створеної А.С. Макаренком.