Успішний початок виїзних курсів підвищення кваліфікації

З 11 по 15 квітня на базі Олександрійського політехнічного коледжу успішно пройшов І-й етап виїзних курсів підвищення кваліфікації для завідувачів відділень коледжів (технікумів) (куратор-тьютор – Л.А. Антонюк).

Зміст курсів підвищення кваліфікації був максимально наближений до професійних запитів слухачів. Різні види занять (лекції, тематичні дискусії, тренінги тощо) проводилися безпосередньо в Олександрії та в дистанційному режимі (on-line).

Слухачам були надіслані навчальні матеріали та матеріали для самостійного опрацювання, презентації до занять та тематика випускних робіт.

Слухачі відзначили високий науково-професійний рівень викладання навчальних курсів програми підвищення кваліфікації, його організаційно-методичне забезпечення та висловили щиру вдячність професорсько-викладацькому складу ЦІППО.