УСПІШНИЙ ЗАХИСТ ПРАКТИКООРІЄНТОВАНИХ ВИПУСКНИХ РОБІТ

27.05.2022 р., на кафедрі професійної і вищої освіти ЦІПО ДЗВО "Університет менеджменту освіти" НАПН України відбувся традиційно успішний другий випуск у 2022 навчальному році слухачів курсів підвищення кваліфікації категорії "Новопризначені заступники директорів з навчально-виробниої роботи ЗП(ПТ)О" (тьютор старший викладач Людмила Антонюк) та дві групи тематичних курсів «Професійний розвиток педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів) на базі Криворізького фахового коледжу торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу» (тьютори професор Лариса Петренко та доцент кафедри Леонід Романов).

Прилюдний захист випускних робіт (голови комісій професор Лариса Сергеєва, Наталія Муранова, Ганна Романова) засвідчив високий рівень вдосконалених компетенцій. Успіхів Вам, дорогі наші випускники!