ВІДБУВСЯ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР «КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ПРОБЛЕМИ, УМОВИ І ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ»

(М. КИЇВ, ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ, 17 ТРАВНЯ 2017 РОКУ)

17 травня 2017 року на базі Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університету менеджменту освіти» Національної Академії педагогічних наук України відбувся методологічний семінар «Компетентнісний підхід у вищій школі: проблеми, умови і засоби реалізації».

Ініціатором проведення семінару виступила кафедра університетської освіти і права ЦІППО ДВНЗ «УМО».

Мета семінару - об'єднання зусиль фахівців, що працюють у вищій школі, для обговорення найбільш важливих проблем впровадження компетентнісного підходу у вищій школі і вироблення узгоджених рішень, що сприяють їх успішному подоланню. 

Обговорення актуальних питань проводилось за такими основними напрямками:

1.       Можливості і проблеми реалізації компетентнісного підходу у вищій школі .

2      Засоби реалізації компетентнісного підходу у вищій школі.

3      Методи оцінювання результатів реалізації компетентнісного підходу у вищій школі.

4       Компетентнісний підхід в организації правової освіти керівників вищих навчальних закладів.

У роботі семінару взяли участь 44 учасника, представники кафедр Університетської освіти і права, Державної служби та менеджменту освіти, Кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІППО, викладачі та студенти Інституту менеджменту освіти і психології ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН України.

Форми участі в методологічному семінарі було запропоновано такі: виступи, доповіді, презентації та їх обговорення. 

Із вітальним словом до всіх учасників і побажанням плідної творчої співпраці звернулась Оліфіра Лариса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

На методологічному семінарі з науковими доповідями виступили:

Базелюк Василь Григорович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри університетської освіти і права, тема доповіді: «Проблеми та можливості компетентнісного підходу в освіті»;

Антонюк Людмила Миколаївна, старший викладач кафедри університетської освіти і права, тема доповіді: «Компетентнісний підхід у зарубіжній освіті»;

Куценко Віра Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри університетської освіти і права, тема доповіді: «Формування професійної компетентності фахівців у контексті забезпечення соціально-економічного розвитку України»;

Молчанова Алевтина Олександрівна, кандидат педагогінчих наук, доцент, доцент кафедри університетської освіти і права, тема доповіді: «Соціокультурний контекст формування комунікативної компетентності фахівців у вищій школі»;

Супрун В'ячеслав Васильович, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри Державної служби та менеджменту освіти, тема доповіді: «Ключові компетенції у професійній освіті»;

Яковець Наталія Іванівна, кандидат педагогічних науук, доцент, доцент кафедри університетської освіти і права, тема доповіді: «Кометентнісний підхід у сучасному ВНЗ»;

Пахомова Милана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри державної служби та менеджменту освіти», тема доповіді: «Сертифікація педагогічних працівників в Україні: проблеми та перспективи».

Результатом методологічного семінару є усвідомлення проблем, умов та засобів реалізації компетентнісного підходу у вищій школі з метою подальшої побудови цілісної і несуперечливої системи освітньої діяльності в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Цей результат має стати основою для прийняття грамотних методологічних, термінологічних і організаційних рішень.

 

  • Програма методологічного семінару
    Завантажити