ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НДР В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ – СХВАЛЕНО

14.06.2022 р. відбулось засідання Вченої ради Центрального інституту післядипломної освіти, де серед інших, розглянуто питання «Про впровадження результатів наукових досліджень в освітній процес курсів підвищення кваліфікації для категорій слухачів, закріплених за кафедрою професійної і вищої освіти».

Обговоривши інформацію завідувача кафедри доктора педагогічних наук, професора Лариси Сергеєвої та довідку експертної комісії (голова комісії Олена Бондарчук, завідувач кафедри психології управління ЦІПО, доктора психологічних наук, професора) вчена рада ухвалила:

Діяльність кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» щодо впровадження результатів НДР в освітній процес курсів підвищення кваліфікації для категорій слухачів, закріплених на кафедрою професійної і вищої освіти, схвалити.

Відзначити активність науково-педагогічних працівників кафедри професійної і вищої освіти в упровадженні наукових результатів в освітній процес курсів підвищення кваліфікації.

Поставлені нові завдання: активізувати створення тематичних та авторських курсів підвищення кваліфікації як у ДЗВО «Університет менеджменту освіти», так і в Українському відкритому університеті післядипломної освіти, з врахуванням отриманих наукових результатів; забезпечити системне оновлення змісту навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в розрізі участі НПП в експериментальній роботі всеукраїнського та регіонального рівнів; висвітлити результати моніторингу впровадження результатів НДР в освітній процес у публікаціях НПП кафедри.