Всеукраїнська науково-практична конференція «Правове регулювання післядипломної освіти України в контексті суспільних змін»

Інтенсивний науковий прогрес, динамічне суспільне життя потребують від особистості постійного розвитку своєї професійної компетентності. У цьому зв’язку все більшої важливості набуває післядипломна освіта як складова системи безперервного професійного розвитку фахівців будь якого профілю. Водночас, стан цієї освітньої галузі залежить від її законодавчого забезпечення і правового регулювання процесу перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

З метою обговорення цієї важливої проблеми 28 березня 2018 року у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Правове регулювання післядипломної освіти України в контексті суспільних змін», організована спільно з ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» та лабораторією на громадських засадах «Управління якістю вищої освіти в контексті чинного законодавства України» Українського відкритого університету післядипломної освіти.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, доктор філософії М. О. Кириченко, який наголосив на актуальності проблем конференції та зазначив, що практика перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників галузі освіти має значні теоретичні та практичні досягнення, які доцільно обговорювати і поширювати в освітньому просторі для вдосконалення національної системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Адже післядипломна педагогічна освіта була і залишається впливовим фактором формування інтелектуального та культурного потенціалу країни.

Проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор О. М. Отич висвітлила у своєму виступі досягнення співвиконавці УМО, УВУПО та ІМЗО щодо розроблення проектів нормативно-правових документів у галузі освіти та налагодження системної взаємодії  з Міністерством освіти і науки України та Міністерством соціальної політики України щодо їх імплементації.

Обговоренню проблем, пов’язаних із правовим регулюванням післядипломної освіти України, були присвячені доповіді учасників пленарного засідання: заступника директора Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», академіка Академії економічних наук України Ю. М. Сафонова, начальника відділу педагогічної та післядипломної освіти Міністерства освіти та науки України І. А. Балуби, завідувача сектора відділу з роботи із закладами післядипломної педагогічної освіти ДНУ ІМЗО Н. М. Гончаренко, директора Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, доктора педагогічних наук, професора Т. М. Сорочан, заступника директора ЦІППО, кандидата педагогічних наук, доцента, Л. М. Оліфіри, завідувача кафедри філософії і освіти дорослих ЦІППО, доктора педагогічних наук, доцента В. В. Сидоренко, завідувача кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІППО, кандидата педагогічних наук С. П. Касьяна, професора кафедри публічного управління та менеджменту освіти ЦІППО, доктора педагогічних наук, професора Н. І. Клокар та ін.

Модераторами пленарних сесій, що відбулися під час Конференції, виступили: директор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, професор Т. М. Сорочан, професор кафедри публічного управління та менеджменту освіти ЦІППО, доктор педагогічних наук, професор Н. І. Клокар.

У роботі конференції узяли участь понад 70 науковців, які обговорили перспективи інноваційного розвитку вітчизняної післядипломної освіти, концептуальні підходи до розвитку педагогічної освіти, сучасний стан і проблеми нормативно-правового забезпечення післядипломної освіти, тенденції розвитку післядипломної освіти в умовах глобальної інформатизації, виклики та перспективи розвитку системи забезпечення якості післядипломної освіти в Україні.

Учасники конференції, зазначили, що  головною метою післядипломної освіти є забезпечення безперервності освітнього процесу, створення умов для втілення концепції «lifelong learning».

РЕЗУЛЬТАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • Сорочан Т.М. – Нормативно-правове забезпечення післядипломної педагогічної освіти
  Завантажити
 • Оліфіра Л.М. – Підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників за накопичувальною системою організації освітнього процесу: відповідь на виклики сучасності
  Завантажити
 • Клокар Н.І. – Менеджмент закладів післядипломної освіти: орієнтири змін
  Завантажити
 • Сидоренко В.В. – Віртуальна кафедра андрогогіки, як альтернативна модель професійного розвитку фахівців у суспільстві, яке навчається
  Завантажити
 • Чернікова Л.А. – Інформаційно-цифрова компетентність педагогів та учнів
  Завантажити
 • Варецька О.В. – Професійний розвиток учителя початкової школи в умовах упровадження Концепції Нової української школи
  Завантажити
 • Гончаренко Н.М. – Підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до Державного стандарту початкової школи
  Завантажити
 • Гущина Н. – Сучасні освітні технології: нові медіа в закладах освіти
  Завантажити
 • Касьян С.П. – Тенденції розвитку післядипломної освіти в умовах глобальної інформатизації
  Завантажити
 • Концепція розвитку педагогічної освіти: завдання для реалізації
  Завантажити
 • Прокопов С.В. – Глобалізація розвитку світової економіки
  Завантажити
 • Програма конференції
  Завантажити