ЗВІТИ АСПІРАНТІВ, ПИТАННЯ ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЗАВДАННЯ НА ЗАВТРА

24.05.2022 р. під головуванням завідувача кафедри доктора педагогічних наук, професора Лариси Сергеєвої відбулось планове засідання, де серед інших, питань заслухано звіти аспірантів, що закріплені за кафедрою, про активізацію роботи кафедри із налагодження міжнародних зв’язків та участі у міжнародних наукових та освітніх проектах; імплементації завдань «Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року» у системі професійної підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників; про стан ведення документації кафедри тощо.

У роботі кафедри взяли участь Оксана Ануфрієва, завідувач аспірантури, кандидат педагогічних наук, доцент і Василь Ковальчук, завідувач кафедри професійної освіти і технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка,  доктор педагогічних наук, професор. Затверджено ряд важливих рішень.