ЗВІТУЮТЬ АСПІРАНТИ КАФЕДРИ

30.05.2023 р. На засіданні кафедри професійної і вищої освіти, серед інших, розглядались звіти аспірантів кафедри – Катерини Мартиненко (науковий керівник д.п.н., професор Лариса СЕРГЕЄВА) та Наталії Волгіної (науковий керівник д.п.н., професор Наталія МУРАНОВА). Аспіранти прозвітували про опанованя освітньою складовою за ІІ курс, про успішно складені всі екзамени та заліки, що передбачено навчальним планом.

Здійснено обґрунтування методологічних підходів до професійної підготовки майбутніх фахівців, серед яких виокремлено: системний, діяльнісний, компетентнісний, акмеологічний підходи. Обґрунтовано доцільність організації професійної підготовки майбутніх фахівців.

Аспіранти беруть активну участь в заходах, що проводить кафедра. Так, Катерина Мартиненко виступила із тезами «Сучасні логістичні траєкторії професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах ЗП(ПТ)О», Наталія Волгіна – «Роль та використання симуляційних технологій під час навчання майбутніх електромеханіків» під час проведеннякруглого  столу «Логістика впровадження інноваційних технологій професійного навчання майбутніх фахівців», присвяченому 70 – річчю з дня заснування ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та в ході Фестивалю науки в Україні. К.В. Мартиненко взяла участь у VI науково-популярному заході «Ніч молодіжної науки-2023 в умовах війни», 18.05.2023 року та виступала з доповіддю на тему «Професійна підготовка майбутніх електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування в навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти».

Звіти аспірантів затверджені одноголосно.