Ларін Станіслав Васильович

Ларін Станіслав Васильович

Доцент кафедри
Кандидат наук з державного управління

ORCID iD

https://orcid.org/0000-0001-8544-7714

Профіль вченого у Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=d0-HjKgAAAAJ

Додаткові відомості

Освіта:

 • Державний університет телекомунікацій (2016);
 • Університет банківської справи Національного банку України (2013).

Теми дисертацій (захищених):

Захист національних цінностей у сфері національної безпеки України: державно-управлінський аспект

Перелік продукції (за останні три роки)

Монографії (одноосібні, колективні)

 1. Особливості публічного управління захистом національних цінностей в умовах глобалізаційних викликів та трансформаційних змін. Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього : монографія / Л. Г. Комаха та ін.; за заг. ред. Л. Г. Комахи, І. В. Алєксєєнко. Київ : ННІ ПУДС КНУ імені Тараса Шевченка, 2022. С. 821-856.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Ranking Threats to Determine the Cost of Protecting Information in a Cybersecurity Environment. Ingénierie des Systèmes d’Information Vol. 28, No. 1, February, 2023, pp. 77-84 . Scopus.
 2. Digital Management System in a Business Environment. International Journal of Computer Science and Network Security. Vol. 22  No. 9,  (2022), pp. 217-223
 3. Application of Human Factor Modeling Technique in the Professional Development of a Public Safety and Security Employee . Journal homepage: http://iieta.org/journals/is. Scopus.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України (назва, рік)

 1. Публічне управління захистом національних цінностей в в Україні: виклики  та загрози в умовах війни. Аспекти публічного управління : наук. ж-л.  Дніпро, 2022. Т. 10, № 3, С.20-28.
 2. Публічне управління захистом національних цінностей в умовах воєнних дій в Україні: теоретико-методологічний підхід. Публічне управління та регіональний розвиток  : наук. ж-л.  Миколаїв, 2022, №16, С. 356-376.
 3. Імплементація зарубіжного досвіду з цифрового розвитку та електронного врядування у сфері публічного управління та адміністрування в україні. Наукові перспективи № 11(41) 2023.
 4. Методологія дослідження державних механізмів захисту національних цінностей у сфері науки «Державне управління». Аспекти публічного управління, 11(2) 2023, 120-128.
 5. Формування державних механізмів захисту національних цінностей в зарубіжних країнах.  Аспекти публічного управління, 11(3) 2023, 50-58.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. Зимова наукова школа «Правове та соціально-психологічне забезпечення діяльності державних службовців в умовах воєнного стану», 13–17 лютого 2023 року, Київ,  Навчально-науковий інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Сертифікат № ЗНШ 170223-126  від 17 лютого 2023 року);
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2023: публічне управління та державна служба», 29 березня 2023 року, Київ,  Навчально-науковий інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Збірник тез).
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього» 26-27 квітня 2023 року, Київ, Навчально-науковий інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Збірник тез).
 4. Міжнародний круглий стіл до Дня державної служби «Професіоналізація державної служби: вітчизняні виклики та європейські орієнтири», 20 червня 2023 року Київ, Навчально-науковий інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Збірник тез);
 5. Літня наукова школа «Професійна державна служба в Україні: сучасні виклики та орієнтири розбудови», 20-23 червня 2023 року Київ,  Навчально-науковий інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Сертифікат № ЛНШ 2023-106 від 23 червня 2023 року).
 6. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету» 25-26 травня 2023 р..
 7. Цикл вебінарів «Інформаційно-цифрове освітнє середовище сучасного університету» 30.11.2023 р. - 21.12.2023 р
 8. Всеукраїнська ІV науково-практична конференція «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: СУЧАСНІ ТРЕНДИ» (ІV CONFERENCE ON PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN THE DIGITIZED SOCIETY: CURRENT TRENDS (PDDig–2023)) » з нагоди 70-річчя заснування Університету менеджменту освіти  22 листопада 2023 року.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (назва модулю, тип модулю, документ, що засвідчує, дата видачі довідки/сертифікату)

 1. Lifelong learning as a factor in improving the professional competence of specialists in public management and administration. 13.01- 12.03.2023. Cuiavian University in Wloclawek. № PubSI-300103-KSW.

Тестування на Національній онлайн-платформі Дія.Освіта.

 1. Цифрограма 2.0 для громадян. #D0001053322 (2023)