Шеремет Тетяна Іванівна

Шеремет Тетяна Іванівна

Старший викладач кафедри

ORCID ІD https://orcid.org/0000-0002-5530-8868

Профіль вченого у Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=z0VptR4AAAAJ&authuser=2

Додаткові відомості

Освіта:

 • Київський національний університет ім. Тараса Шевченко (1983-1989 рр.), навчання на факультеті «Кібернетики», присвоєно кваліфікацію математик.

Досвід роботи

 • 1978-2000 рр. Головний інформаційно-обчислювальний центр Міністерства легкої промисловості. Займані посади: оператор ЕОМ Мінськ32, ЕС-1032, ЕС1045, інженер-програміст;
 • 2000 – 2003 рр. Гімназія №143 м. Київ. Посада вчитель інформатики в початковій школі;
 • 2003 - 2016 р.р. Київський національний лінгвістичний університет. Посада провідний інженер лабораторії інформаційних технологій та комп'ютерного навчання;
 • 2019 р. – по т.ч. ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Старший викладач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ЦІПО;
 • 2021 р. – по т.ч. завідувач відділу науково-методичного забезпечення відкритої освіти ЦІПО.

Нагороди, відзнаки:

 • Подяка ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (2022 р.)
 • Диплом III ступеня за аналітичну доповідь «Стан, тенденції і перспективи діяльності Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (2023 р.)

Наукова діяльність

Виконавець наукової теми ЦІПО «Трансформація професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти»(державний реєстраційний номер УкрІНТЕІ 0120U104637) у частині підтема кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій: «Теоретико-методичні засади формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (2020-2025 рр.). 

Перелік продукції (за останні три роки)

Інші праці (назва, рік)

Наукові

 1. Сорочан Т., Карташова Л., Шеремет Т. Український відкритий університет післядипломної освіти: інноваційна модель mash-up забезпечення професійного розвитку фахівців. Інформаційні технології в професійній діяльності : матеріали XІV Всеукраїнської науково-практичної конференції / Рівне : РВВ РДГУ. 2021. 220 с. – С.58-59.
 2. Карташова Л., Сорочан Т, Шеремет Т. Штучний інтелект як засіб формування освітнього досвіду майбутнього / Наука та освіта : зб. пр. ХVІ Міжнар. наук. конф., 4–11 січня 2022 р., м. Хайдусобосло, Угорщина / за ред. д.т.н. проф. А. В. Горошка. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – с. 97-102.
 3. Kartashova L., Sorochan T., Sovkina O., Sheremet T. Digital twin of postgraduate educational institution: ecosystem for transformation of professional development of teachers in conditions of martial law. Danish Scientific Journal №60, 2022, P.46-52. https://doi.org/10.5281/zenodo.6603332
 4. Сорочан Т. М. Карташова Л. А., Оліфіра Л. М., Шеремет Т. І., Гордієнко Н. В. and Годорож, О. В. (2022) Стан, тенденції і перспективи діяльності центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2018–2022 рр.) ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна.
 5. Гуржій А., Карташова Л., Зайчук В. , Шеремет Т. Створення електронних навчальних курсів: інноваційні підходи. Сучасні досягнення в науці та освіті : зб. пр. XVІІІ Міжнар. наук. конф., 13–20 верес. 2023 р., м. Нетанія (Ізраїль). – Хмельницький: ХНУ, 2023. – 215 с., с. 23-27, URL: http://iftomm.ho.ua/docs/MASE-2023.pdf

Навчально-методичні

 1. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорій слухачів: «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів)», «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО», «Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)» за тематичним курсом «Проєктування та створення електронних навчальних курсів (ЕНК) (навчального предмету, курсу, дисципліни, навчального модуля)» / С.П.Касьян, Л.А.Карташова. С.В.Антощук, О.А.Бойченко, Т.І.Шеремет. – ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2021. – 36 с. – URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725076 
 2.  Випускна (підсумкова) робота слухача курсів підвищення кваліфікації: методичні рекомендації / автор. кол.; за заг. ред. Т. М. Сорочан, Л. М. Оліфіри, Л. А. Карташової; НАПН України; Ун-т менедж. освіти. Київ, 2021. 123 с. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733487
 3. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорій слухачів: «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів)», «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО», «Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», «Керівні та педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти», «Керівні та педагогічні працівники закладів позашкільної освіти» за тематичним курсом «Електронний навчальний курс: проєктування, створення та супровід» / С.В. Антощук, С.П. Касьян, Н.І. Гущина, Т.І. Шеремет. ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2023. – 35 с. http://lib.iitta.gov.ua/737453/

Участь у науково-практичних заходах  (за останні два роки):

 1. XVIII Міжнародна наукова конференція «Сучасні досягнення в науці та освіті», проведеної у м. Нетанія (Ізраїль) 13−20 вересня 2023 р. http://iftomm.ho.ua/docs/MASE-2023.pdf 
 2. XVІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні досягнення в науці та освіті», м. Нетанія (Ізраїль), 1–8 листопада 2021 р. http://iftomm.ho.ua/docs/MASE_2021.pdf 
 3. XVІІ Міжнар. наук. конф., 22–29 вересня 2022 р., м. Нетанія (Ізраїль).   http://iftomm.ho.ua/docs/MASE-2022.pdf   
 4. Наука та освіта : ХVІІ Міжнар. наук. конф., 15–22 січня 2023 р., м. Хайдусобосло, Угорщина / http://iftomm.ho.ua/docs/SE-2023.pdf
 5. Сучасні досягнення в науці та освіті : XVІІ Міжнар. наук. конф., 22–29 вересня 2022 р., м. Нетанія (Ізраїль). http://iftomm.ho.ua/docs/MASE-2022.pdf 

Професійний розвиток:

 1. Підвищення кваліфікації (назва модулю, тип модулю, документ, що засвідчує, дата видачі довідки/сертифікату)

1.1.за освітньо-професійною програмою «Методист, університетів, академій, інститутів» свідоцтво СП 35830447/2653-20, 20.11. 2020 р.

1.2.за освітньо-професійною програмою «Завідувачі кафедр та структурних підрозділів закладів ППО» свідоцтво СП 35830447/1757-23, 29.09.2023 р._

Міжнародне стажування:

 1. Ізраїльська незалежна академія розвитку науки (האקדמיה העצמאית לפיתוח מדע בישראל), вересень 22 – 29, 2022, (Ізраїль) (сертифікат, 24 hours/0,8 ECTS credits). Registration number: MASE- 22.01
 2. XVI Міжнародна наукова конференція «Наука та освіта», м. Хайдусобосло, Угорщина, сертифікат SE №22-63, http://iftomm.ho.ua/pages/confer-hungary.html (сертифікат, 24 hours/0,8 ECTS credits) 4-11 січня 2022р.
 3. Ізраїльська незалежна академія розвитку науки (האקדמיה העצמאית לפיתוח מדע בישראל), вересень 13 – 20, 2023, (Ізраїль) (сертифікат, 24 hours/0,8 ECTS credits). Registration number: MASE- 23.02

Тестування на Національній онлайн-платформі Дія.Освіта.

 1. Тестування на Національній онлайн-платформі Дія.Освіта. 1 грудня 2023 р. Рівень цифрової грамотності – Середній B2. (cертифікат  #D0001052842)