Шеремет Тетяна Іванівна

Шеремет Тетяна Іванівна

Старший викладач кафедри, завідувачка відділу науково-методичного забезпечення відкритої освіти ЦІПО

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-5530-8868

 

Додаткові відомості

Освіта

  • Київський національний університет ім. Тараса Шевченко (1983-1989 рр.), навчання на факультеті «Кібернетики», присвоєно кваліфікацію математик.

Досвід роботи

  • 1978-2000 рр. Головний інформаційно-обчислювальний центр Міністерства легкої промисловості. Займані посади: оператор ЕОМ Мінськ32, ЕС-1032, ЕС1045, інженер-програміст;
  • 2000 – 2003 рр. Гімназія №143 м. Київ. Посада вчитель інформатики в початковій школі;
  • 2003 - 2016 р.р. Київський національний лінгвістичний університет. Посада провідний інженер лабораторії інформаційних технологій та комп'ютерного навчання.

Перелік продукції (за останні три роки)

     1.Бойченко О. А., Шеремет Т. І. Особливості післядипломної цифрової освіти для викладачів вищих педагогічних закладів освіти. Збірник тез доповідей учасників всеукр. наук.-практ. семінару «Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи», 12 березня 2019 р м. Київ.

     2.Ynergy of digital technologies and Public Relations: skills improvement / Kartashova L.А., Gurzhii A. M., Sheremet T.І., Plish I.V. / Сучасні досягнення у науці та освіті : зб. пр. XIV Міжнар. Наук. Конф., 26 верес. – 3 жовт. 2019 р., м. Нетанія (Ізраїль). – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 250 с. (укр., рос., анг.). (с.141 – 144).

     3. Internet «Slang» as a component of content of the Education Process / Kartashova L.А., Gurzhii A. M., Sheremet T.І., Plish I.V. / Сучасні досягнення у науці та освіті : зб. пр. XIV Міжнар. Наук. Конф., 26 верес. – 3 жовт. 2019 р., м. Нетанія (Ізраїль). – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 250 с. (укр., рос., анг.). С. 144-146.

     4.Цифрова адженда освіти України: основні аспекти. Карташова, Л. А., Гуржій, А. М. Шеремет, Т. І. Пліш, І. В. Сучасні досягнення в науці та освіті : зб. пр. XV Міжнар. наук. конф., 16–23 верес. 2020 р., м. Нетанія (Ізраїль). Хмельницький : ХНУ, 2020. С.45-50.

     5.Платформа Moodle для організації дистанційної післядипломної освіти. Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Переяслав, 19-21 березня 2020 року). Т. В. Мартинюк, (За заг. ред), Н.В. Ігнатенко.  Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020. 137 с.

     6.Деякі концептуальні підходи впровадження інформаційних технологій в освітній процес  початкової школи. Карташова, Л. А., Шеремет, Т. І., Пліш, І. В. Наука та освіта : зб. пр. ХV Міжнар. наук. конф., присвяч. пам’яті Вілена Петровича Ройзмана, 4–11 січня 2021 р., м. Хайдусобосло (Угорщина). Хмельницький : ХНУ, 2020. 125 с. (укр., рос., анг.).

     7.Український відкритий університет післядипломної освіти: інноваційна модель mash-up забезпечення професійного розвитку фахівців. Сорочан, Т. М., Карташова, Л. А., Шеремет, Т. І. Інформаційні технології в професійній діяльності : матеріали XІV Всеукраїнської науково-практичної конференції Рівне : РВВ РДГУ. 2021. С. 58-59.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

     1.Участь у ХV міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», 14-15 січня 2021р., м. Вінниця, онлайн

     2.Участь у ХV міжнародній науково-практичній конференції  присвяченої пам’яті  Вілена Петровича  Ройзмана . «Наука та освіта» 4-11 січня 2021р., м. Хайдусобосло (Угорщина), онлайн

     3. Тези Карташова Л. А., Шеремет Т. І., Пліш І. В. Деякі концептуальні підходи впровадження інформаційних технологій в освітній процес початкової школи. Наука та освіта : зб. пр. ХV Міжнар. наук. конф., присвяч. пам’яті Вілена Петровича Ройзмана, 4–11 січня 2021 р., м. Хайдусобосло (Угорщина). Хмельницький : ХНУ, 2020. 125 с. (укр., рос., анг.).

     4.Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Кафедра педагогіки та управління навчальним закладом Всеукраїнський круглий стіл «Педагогіка вищої школи: актуалізація, інновація, організація» 21 квітня 2021 року Міністерство освіти і науки України Управління освіти і науки Рівненської ОДА Рівненський державний гуманітарний університет  І Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка педагогів до професійної діяльності в умовах змішаного навчання» 20-21 травня 2021 року. Панельна дискусія «Підготовка педагогів до професійної діяльності в умовах змішаного навчання» Дата проведення: 20 травня.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації

  • Свідоцтво про підвищення кваліфікації за категорією: Методисти університетів, академій, інститутів. Свідоцтво про ПК СП 35830447/2653-20 видане 20 листопада 2020 р. (210 год. / 7 кредитів).