Конференції та семінари

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти" (26.05.2017 року)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» (ЗБІРНИК ТЕЗ) (27.05.2016) 

ЗБІРНИК  ТЕЗ І Міжнародної науково-практичної конференції з теми «Конкурентологія та ринок праці: психологічні аспекти»

Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 01 листопада 2017 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 2018. 

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ VIII Міжнародної науково-практичної конференції «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ», 2019 рік