НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ КАФЕДРИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НДР  «ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА КЕРІВНИКІВ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЗМІН» (державний реєстраційний номер 0112U000700, 2012-2014 рр., ІІ етап упровадження, 2015-2017 рр.) 

НДР «Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін»(РК держреєстрації 0112U000700) виконувалася в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України членами тимчасового творчого колективу – професорсько-викладацьким складом кафедри психології управління ДЗВО «Університет менеджменту освіти»під керівництвом завідувача кафедри доктора психологічних наук, професора О. І. Бондарчук протягом 2012-2014 рр. На даний момент триває упровадження її результатів в освітніх організаціях України.

Запрошуємо до використання наукової продукції НДР у процесі психологічної підготовки керівників освітніх організацій у практиці професійної підготовки та підвищення кваліфікації управлінців:

1. Посібник «Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін» (10 д.а.)

2. Концептуальна модель і технологія психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін (2 д.а.)

3. Методика діагностики рівнів й особливостей психологічної готовності керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін як результату їхньої психологічної підготовки  (6 д.а.)

4. План і програма психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін у процесі очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти (3 д.а.).