СИНЕРГІЯ НАУКИ І ПРАКТИКИ  НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У БІНПО

СИНЕРГІЯ НАУКИ І ПРАКТИКИ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У БІНПО

27 січня 2020 року розпочато перший етап курсів підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва на базі Вищого професійного училища Національного авіаційного університету.

Особливою подією організаційно-мотиваційного етапу курсів стала зустріч слухачів з  доктором економічних наук, професором, академіком Академії економічних наук  України, лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки Хлобистовим Євгеном Володимировичем, професором кафедри  педагогіки, психології та менеджменту БІНПО.

Хлобистов Є.В. виступив з лекцією на тему: «Освіта для сталого розвитку: український вимір світового бренду»

Лектором було визначено, що сталий розвиток країни розглядається як частина загального концепту людства, який має відповісти на питання: як зробити наш розвиток гармонійним, поступальним, справедливим, як бачити перспективу і бути спокійним за власне майбутнє і майбутнє своїх дітей, про створення умов, за яких ідеї сталого розвитку стануть прийнятними суб’єктами освітнього процесу.

На сучасному етапі розвитку країни виконання завдань реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти потребують випереджувального підходу, упровадження інноваційних технологій навчання, модернізацію змісту професійного навчання.

Забезпечення якості професійної (професійно-технічної) освіти має відбуватися шляхом проектування освітнього процесу на компетентнісній основі; модернізації освітнього середовища, що забезпечує доступність і відкритість освітнього процесу; удосконалення системи підготовки педагогічних працівників у сфері професійної (професійно-технічної) освіти із залученням до освітнього процесу висококваліфікованих працівників виробництва та сфери послуг.

Майстри виробничого навчання активно долучилися до обговорення актуальних питань реформування професійної (професійно-технічної) освіти. На занятті відбувся обмін враженнями і думками щодо шляхів досягнення цілей сталого розвитку, залежно від особливостей територій, суспільства, можливостей та економічного потенціалу, а також обґрунтованими позиціями (пропозиціями) з напрямів пріоритетного розвитку та формування позитивного іміджу сучасного закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

Лекцію було проведено на високому науковому рівні, продуктивно, в атмосфері творчого пошуку і конструктивного діалогу, що сприяє професійному розвитку слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Висловлюємо щиру подяку директору Вищого професійного училища Національного авіаційного університету Коломійцю Миколі Івановичу за плідну співпрацю із БІНПО.